Hoppa till huvudinnehåll

Två döda i svininfluensa i Västnyland

En arm blir vaccinerad.
Man hinner ännu försöka skydda sig mot influensan. En arm blir vaccinerad. Bild: EPA/ORESTIS PANAGIOTOU vaccination

Trots att bara en bråkdel av invånarna i Nyland bor i Västnyland är över hälften av de hårdast drabbade av svininfluensa just från regionen. Av femton patienter som har fått intensivvård inom Nyland kommer åtta från Västnyland.

Katariina Kainulainen som är infektionsläkare både för Lojo sjukhus och Västra Nylands sjukhus i Ekenäs, konstaterar att Västnyland är överrepresenterat med tanke på befolkningsmängden.

- Vi verkar ha drabbats hårdast.

Varför det är så kan hon inte säga, det handlar långt om en slump. Intresset för att låta vaccinera sig kan också spela in.

Ovaccinerade drabbas

Inom Västra Nylands sjukvårdsområde (Raseborg, Hangö, Ingå) har fyra patienter fått intensivvård mot svininfluensa. En patient har dött. Samma siffror gäller för sjukhuset i Lojo.

Inom hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) har tre personer dött i influensa den här säsongen.

De fyra patienterna från området kring Lojo har varit mellan 37 och 81 år gamla. Tre av dem är yngre än 65 år.

De fyra som fick intensivvård inom området för Västra Nylands sjukhus har varit 55 till 80 år gamla.

Flera av de drabbade har inte haft någon allvarlig grundsjukdom. Sjukdomen har varit särskilt svår för feta personer som annars är friska.

Gemensamt för alla patienter är att de inte har tagit vaccin mot influensan.

Man hinner ännu vaccinera sig

Katariina Kainulainen befarar att detta bara är början på en allvarlig epidemi och säger att invånarna inte ska vara rädda för att låta vaccinera sig. Vaccinet är tryggt, med små biverkningar.

Genom att vaccinera sig klarar man sig sannolikt undan intensivvård.

Det räcker cirka två veckor för kroppen att bilda immunitet mot influensa efter att man har vaccinerat sig. Man får vaccin via hälsovårdscentralen.

Hos sjuka personer och hos äldre har vaccinet lite sämre effekt, men det hjälper ändå till att göra sjukdomen lindrigare än vanligtvis, säger Kainulainen.

- Man måste ta influensavaccin varje år. Det räcker inte med att man har vaccinerat sig för ett år sedan.

Också vårdpersonal slarvar

Katariina Kainulainen säger att det är oroväckande att också vårdpersonalen på sjukhusen har låtit bli att vaccinera sig mot svininfluensan.

- Det är en sak vi ska försöka förbättra i år eller senast i nästa år.

Orsaken till att vårdpersonalen låter bli att vaccinera sig är säkert samma rädsla för vaccin som finns bland befolkningen överlag, men säkert finns också en tanke om att influensa är en vanlig sjukdom man inte behöver extra skydd mot.

Känn igen symptomen

Symptom på influensa är feber som stiger snabbt, huvudvärk och muskelvärk. Också lite förkylningssymptom så som snuva förekommer.

Hjälp bör man söka om allmäntillståndet blir sämre eller om symptomen kommer tillbaka då man redan trodde att man blivit frisk, säger Katariina Kainulainen.

- Om man är en äldre person, har en grundsjukdom eller om man har betydande övervikt bör man uppsöka läkare redan i ett tidigare skede eftersom det finns risk för allvarlig sjukdom.

- En person som är frisk kan vänta lite längre, men bör uppsöka läkare ifall allmäntillståndet försämras.

Det som dödar patienten och skapar problem är oftast antingen en virusbaserad lunginflammation medan man är sjuk eller en lunginflammation som orsakas av bakterier och som drabbar patienten som en följdsjukdom.

Intensivvård innanför Ring 3

Både sjukhuset i Lojo och i Ekenäs har övervakningsavdelningar där influensapatienter kan vårdas. Men om patienten blir riktigt dålig skickas han eller hon till Jorv eller Mejlans sjukhus för vård.

Vårdpersonalen har fått direktiv om att använda ansiktsmask då de vårdar patienter med influensa oberoende av om de har låtit vaccinera sig eller inte.

Patienter med influensa får ligga så att de inte kommer åt att smitta ner andra patienter.

Influensa alltid farligt

Varje år dör människor i influensa i Finland, men det som är speciellt nu är att epidemin har varit så häftig genast i början, säger infektionsläkare Katariina Kainulainen.

- Det är svårt att spå hurudan epidemin kommer att bli, men det finns en risk för att den häftiga starten kan betyda en tuff epidemi under vintern.

- Det är bra att komma ihåg att det också finns andra influensavirus som kan skapa epidemi efter svininfluensan. Det går inte att säga vilken influensa som är farligast; också andra virus är livsfarliga. Men influensavaccinet skyddar mot flera typer av virus.


Läs också om att personalen på ett privat vårdhem i Karis berömmer Raseborg för hur staden har handskats med influensaepidemin

Här hittar du HNS information om influensaläget 12.2.2014 (endast på finska).
Den så kallade säsonginfluensan just nu är huvudsakligen svininfluensa, uppger HNS.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland