Hoppa till huvudinnehåll

Beilinson: Ambulansvården sköts bra

Roger Rehnström och Dennis Beilinson från Ekenäs sjuktransport.
Roger Rehnström och Dennis Beilinson från Ekenäs sjuktransport tycker att kritiken mot ambulansvården i Västnyland är orättvis. Roger Rehnström och Dennis Beilinson från Ekenäs sjuktransport. Bild: Yle/Marica Hildén rehnström roger,Ekenäs

Den operativa chefen på Ekenäs sjuktransport, Dennis Beilinson, är inte glad över den kritik som ambulansvården får i Västnyland. Han säger att det är klart att det finns brister, men att ambulansvården sköts bra oberoende av vilken aktör som har ansvar för den.

Milla Jousi är ansvarig läkare för den prehospitala akutsjukvården i Västnyland och hon gav i nyheterna den 12 februari frän kritik mot ambulansvården och sade att den ibland är bristfällig.

Dennis Beilinson säger att det är klart att det finns brister.

- Vi har inte gjort några vårdfel sedan 2002 då vi började sköta ambulanstransporterna. Men brister finns det alltid oberende av om det är Västra Nylands räddningsverk eller en privat aktör som sköter jobbet.

Beilinson säger att Ekenäs sjuktransport kunde utbilda sin personal mera. Just nu ordnar företaget utbildning för personalen en gång i månaden av en läkare.

- Jag önskar att det också ordnades mera utbildning från Västra Nylands sjukvårdsområdes sida.

Tack och lov

Jousi säger till Yle Västnyland att ambulansvården ibland är bristfällig eftersom personalen inte är van vid svåra fall. Tack och lov att det är sällsynt med ovanligt svåra olyckor, svarar Dennis Beilinson.

- Det blir inte rutin, men fallen ökar inte även om någon annan skulle sköta verksamheten. Det är bara utbildning som hjälper.

Ekenäs sjuktransports ambulanser är utrustade enligt nuvarande avtal.
Ekenäs sjuktransports ambulanser har den utrustning som behövs enligt nuvarande avtal. Ekenäs sjuktransports ambulanser är utrustade enligt nuvarande avtal. Bild: Yle/Marica Hildén ekenäs sjuktransport,Ekenäs

Skulle Västra Nylands räddningsverk klara av att sköta fallen bättre än Ekenäs sjuktransport? Beilinson säger att han är jävig, men anser att vården sköts lika bra oberoende av vem som sköter ambulansvården.

Små sköter också bra

Milla Jousi sade också att det är krävande att sköta första hjälpen och ambulansvården. Hon tycker att det inte lämpar sig för små privata företag. Det håller Dennis Beilinson inte med om.

Oona Panula, första vårdare med YH-utbildning. Jobbar på Ekenäs sjuktransport.
Oona Panula är första vårdare med YH-utbildning och jobbar för Ekenäs sjuktransport. Oona Panula, första vårdare med YH-utbildning. Jobbar på Ekenäs sjuktransport. Bild: Yle/Marica Hildén panuka oona,Ekenäs

- Små privata företag kan sköta det lika bra. Vi är lika stora som Esbo räddningsverk, vi har lika många bilar och vi har Iso 9001-certifikat.

Likadana direktiv för alla

En stor instans som ett räddningsverk kan garantera kvaliteten bättre, anser Jousi. Även där får hon motstånd från Beilinsons sida.

- Direktiven är likadana för alla, så kvaliteten är lika bra på båda håll.

Ekenäs sjuktransport har tre bilar i Ekenäs, två i Karis och en i Ingå, desutom finns tre bilar som används till icke brådskande transporter. Företaget har 40 anställda och några extra som kan hoppa in vid behov.

Allt är i ordning

Dennis Olander är projektplanerare för prehospitala akutsjukvården vid Västra Nylands sjukvårdsområde och han bekräftar att allt är i sin ordning enligt nuvarande avtal. Det här gäller personal, ambulanser och utrustning på Ekenäs sjuktransport.

- Vi granskar bland annat att deras anställda har avgångsbetyg och andra intyg som behövs, de är utbildade.

I fjol besökte Olander stationerna tillsammans med läkaren Tom Löfstedt som då hade ansvaret för den prehospitala akutsjukvården och kollade att allt var enligt regionförvaltningsverkets lista.

Granskningen brukar ske en gång om året. I slutet av februari ska Olander besöka stationerna igen, men den här gången tillsammans med Milla Jousi.

Allt är också i sin ordning enligt nuvarande avtal hos Ingå sjuktransport, bekräftar Olander.

Nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde föreslår att Västra Nylands räddningsverk tar hand om den prehospitala akutsjukvården från och med 2015. HNS styrelse fattar beslutet den 24 februari.

Läs också:
Brister i ambulansvården i Västnyland

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland