Hoppa till huvudinnehåll

Bör vi vara oroliga för svininfluensan?

En person snyter sig.
En person snyter sig. Bild: Yle influensa,snuva,flunssa

Influensasäsongen har börjat och den väntas pågå åtminstone långt in i mars. En ettrig svininfluensa har redan krävt dödsoffer. Hur oroliga borde vi alltså vara? Yle frågade några experter.

Årligen kommer flera olika influensavirus till Finland och en smittospridare i år är svininfluensaviruset H1N1. Viruset ligger också bakom största delen av de allvarliga sjukdomsfallen, men också andra virusformer kan bli allvarliga.

I allmänhet börjar influensa först spridas på det södra halvklotet och då har vi i Finland god tid att uppskatta vilka typer av influensa vi ska förbereda oss på.

H1N1-viruset blev känt också i Finland år 2009 då det förorsakade en världsomfattande epidemi. Det bekämpades med Pandemrix-vaccinet som fortfarande ger ett bra skydd, fastän viruset har förändrats en aning.

Drabbar unga och friska

Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL verkar det som att det just är H1N1-viruset som drabbar friska och unga och som till och med kan vara livshotande. I andra former av virus insjuknar oftast äldre samt personer med någon grundsjukdom.

Det ovanliga i år är att det har uppträtt allvarliga sjukdomsformer redan i början av influensaperioden. Mängden intagna patienter på intensivvård är ändå så liten att det inte ännu går att dra några slutsatser om hela influensaperioden.

År 2009 var 230 patienter i hela landet intagna på intensivvård, av dem dog tio procent. Dödligheten inom intensivvården då var den lägsta i världen.

Man hinner ännu vaccinera sig

Det är inte ännu för sent att vaccinera sig, och vaccinet fås gratis på hälsocentralerna. Största delen av dem som har tagits in för intensivvård har inte vaccinerats.

Det är skäl att söka sig till vård om allmänkonditionen sjunker, om man får störningar i medvetandenivån, om man får andningssvårigheter eller om det blir mycket tungt att andas. Andra tecken kan vara smärtor i bröstet, hosta och en tilltagande smärta i sidan eller en känsla av att man inte orkar röra sig.

Då ska man vända sig till sin hälsocentral. Bara en liten del av de insjuknade behöver sjukhusvård och en ännu mindre del intensivvård.

Källor: Överläkare Hanna Nohynek på THL och överläkaren vid intensivvården på Helsingfors Universitetscentralsjukhus, Ville Pettilä

Läs också:
Svininfluensans ABC
Svininfluensan är här för att stanna
Virusexpert: Tvätta händerna och vila tillräckligt
Webbdoktorns artikel om influensa
Webbdoktorns artikel om influensa och smitta

Yle Uutiset/Ilpo Pajunen

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes