Hoppa till huvudinnehåll

Yles förvaltningsråd inleder förhandsprövning av uthyrning av studiokapacitet

Stora smedjan, Böle
Stora smedjan, Böle Bild: YLE / Martina Näreharju grafik

Yles planer att hyra ut extra studiokapacitet till utomstående företag ska förhandsprövas.

Det är förvaltningsrådets uppgift att förhandspröva public service-värdet av Yles nya betydande tjänster och deras marknads- och konkurrenspåverkan.

Yles förvaltningsråd beslöt på sitt möte 13.2 att en förhandsprövning i enlighet med rundradiolagen är befogad.

Beredningen av förhandsprövningen sköts av en expert som valts efter konkurrensutsättning, och det är Ilkka Aalto-Setälä som valts till expert. Tillvägagångssättet följer Europeiska kommissionens riktlinjer.

Yle har mera studiokapacitet än vad som behövs för dess produktioner. Därför har Yle planerat att hyra ut ledig studiokapacitet till utomstående i studiorna i både Mediapolis i Tammerfors och Yle-området i Böle.

Projektet kommer också att höras offentligt. Marknadsparter och intressegrupper ombes delta i utvärderingen, som görs elektroniskt via en blankett. Svar på förhandsprövningen ska ges senast 10.3.2014.

Förvaltningsrådet har bett om utlåtanden i första hand när det gäller utvärderingen av marknadspåverkan. Ärendet bereds för beslut på förvaltningsrådets möte 29.4.2014.

För mera information:
Ilkka Kantola, ordförande, Yles förvaltningsråd, tfn 050 512 2173