Hoppa till huvudinnehåll

Fuktmätningar ger olika resultat

bild på mögel
bild på mögel Bild: Thomas Eklund mögel

Vi tillbringar över 90 procent av vår tid inomhus och andas 15 kg luft varje dag. Vad vi andas påverkar vår hälsa. Men att ta reda på vilka flyktiga organiska ämnen det finns i luften vi andas är inte det enklaste. Ändå utförs den här typen av undersökningar, så kallade VOC-prov, av många företag.

Jämförande studie

På Norrlands Universitetssjukhus i Umeå ville forskare ta reda på vad företag som erbjuder mätningar av flyktiga organiska ämnen (Volatile Organic Compounds) kommer fram till.
- Ur ett konsumentperspektiv är det viktigt att kunna jämföra olika företag eller laboratorier. Men då måste ju resultaten vara jämförbara. Och det var det här vi ville få ett grepp om, hur företagen och laboratorierna gör sina undersökningar och om de går att jämföra.

Det säger Bo Glas som är yrkeshygieniker och forskar kring sjuka hus-problematiken på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

Vilken betydelse har VOC i problematiken med dålig inomhusluft och sjuka hus-syndrom?

yrkeshygeniker
Bo Glas, yrkeshygieniker yrkeshygeniker Bild: YLE/Louise Bergman bo glas

- Vi har sett en koppling mellan ventilation och riskerna att få symtom. Man har ju också diskuterat det här med psykosociala faktorer och kön, men det kan man ju inte ventilera bort. Alltså tror man att VOC, som ju går att ventilera bort, har en betydelse

Glas kontaktade 14 företag i Finland och Sverige, som gör VOC-analyser. De fick svara på frågor om tillvägagångssätt och också utföra analyser av olika prov. Alla företag svarade på enkätundersökningen och 9 av dem deltog i undersökningens andra del, där tre olika prov analyserades.

Beroende på vilket företag som anlitas kan man komma till helt olika slutsatser.

Inga upplyftande resultat

Undersökningen visar att det är stor variation mellan företagen vad gäller provtagningsmetodik och analys. Bo Glas konstaterar att en del rapporter är väldigt torftiga och att det är stor skillnad mellan vilken information och vilken tolkning som ges i resultaten.
När det gäller själva analyserna som företagen utförde i undersökningen, var resultaten inte bättre.

- I ett av proven hade vi en blandning av 50 olika ämnen som företagen skulle identifiera. De som lyckades bäst redovisade 43 ämnen av vilka 38 var korrekta. De sämsta redovisade tre ämnen, av vilka bara ett var korrekt.

Bo Glas konstaterar att resultaten inte är så upplyftande och han blev förvånad över att en del företag inte höll måttet.

- Jag vill inte dra alla företag över en kam, många gör ett bra jobb. Men vi hoppas ju att den här undersökningen kan skapa en press på företagen, att vara noggrannare.
Bo Glas’ sammanfattning av undersökningen är att det inte går att jämföra resultat från olika företag med varandra. Beroende på vilket företag som anlitas kan man komma till helt olika slutsatser.

Branschens kommentar

Drytec är ett företag i Vasa som i 20 år sysslat med sanering av vatten- och fuktskador och gjort fastighetsutredningar- och analyser. Mikael Anderssén är VD för företaget.

- Visst är det störande att resultatet av undersökningen ser ut så här.

VD för Drytec
Mikael Anderssén är VD för Drytec VD för Drytec Bild: YLE/Louise Bergman mikael anderssen

Men samtidigt försvarar Anderssén användandet av VOC-analyser.

- När vi gör en fastighetsundersökning vill vi ha så många parametrar som möjligt att basera vår diagnos på. Allt från bakgrundsuppgifter och diagnosbild från användare till materialprover, fuktmätningar och VOC-prover. Alla de här undersökningarna ska gärna visa åt samma håll för att man ska få en pålitlig diagnos. Enbart på basen av VOC-prover görs ingen diagnos.

I Radar kl.11.03 mera om konsten att mäta luft. Därefter finns programmet på Arenan.

Här Bo Glas` undersökning
Läs om hur Christina Ruth drabbades av mögelallergi

Läs också