Hoppa till huvudinnehåll

Landskapsbaserad modell efterlyses för social- och hälsovården

En läkare som håller i ett stetoskop.
En läkare som håller i ett stetoskop. Bild: Goodshoot.com / Ludovic Di Orio Stetoskop,sjukhus,medicin,hälsovård,vård (skötsel),läkare,mediciner,hälsa

Österbottens särart talar för en landskapsbaserad modell i social- och hälsovårdsreformen. I ett utlåtande pekar landskapsstyrelsen bland annat på den språkliga strukturen.

Med landskapet som bas skulle Österbotten få en stark beslutanderätt över specialsjukvården, sägs det.

- Vi vill fatta beslut om så mycket som möjligt inom landskapet. Det betyder inte inom landskapsförbundet, utan inom landskapets gränser, säger Ulla-Maj Wideroos (SFP), landskapsstyrelsens ordförande.

Landskapsstyrelsen kräver också att Vasa centralsjukhus fortsatta möjlighet att verka som fullständigt joursjukhus ska tryggas. En tanke är också att till landskapsbaserad nivå kunde överföra en del av den social- och hälsovård som nu finns i primärkommunerna.

Enligt propositionen ska social- och hälsovården i huvudsak anordnas genom en modell med ansvarskommuner. Det går i vissa fall också att komma överens om att bilda en samkommun. I Österbotten kunde en samkommun bli möjlig om alla 13 kommuner i Vasa sjukvårdsdistrikt kommer överens om det.

- VI har röstat om det här, säger Wideroos: Fyra röster föll på förslaget med ansvarskommun, åtta på landskasmodellen (med samkommun)

Enligt Wideroos är majoriteten i landskapsstyrelsen oroad över det demokratiunderskott som modellen med ansvarskommuner kunde medföra.

Se också: landskapsstyrelsens utlåtande (PDF-fil, 2,4 MB)

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten