Hoppa till huvudinnehåll

Jakobstad tar över flyktingbarnhemmet Miranda

flyktinglägret Domiz i Dohuk i Kurdistan i Irak
Syriska flyktingar i Dohuk i irakiska Kurdistan flyktinglägret Domiz i Dohuk i Kurdistan i Irak Bild: YLE/Kjell Vikman domiz

Flyktingbarnhemmet Miranda och stödpunkten Lumina i Jakobstad administreras idag via flyktingcentralen i Vörå.

Social-och hälsovårdsnämndens ordförande Bo Kronqvist (SFP) har fått i uppdrag av nämnden att tillsammans med chefen för socialomsorgen förverkliga ett övertagande av verksamheten från Vörå till Jakobstad till den första juli i år.
Verksamheten vid de berörda enheterna bekostas helt av staten.

Jobbet som integrationskoordinator i Jakobstadsregionen lockade tio sökande och sju av dem är formellt behöriga och kommer att intervjuas .
Social-och hälsovårdsnämnden gör sitt val den 18 mars.

Integrationskoordinatorn kommer att ha hand om koordineringen av integreringen av alla slag av flyktingar och asylsökande men också sköta frågor kring arbetskraftsinvandringen. Den kommunala samarbetsnämnden har tidigare godkänt att regionen under tre års tid årligen tar emot femtio kvotflyktingar, sammanlagt 150 personer. Trots det här beslutet kom inga nya kvotflyktingar under fjolåret till Jakobstadsregionen
Den person som nu anställs kommer att ha anställning under samma tidsperiod som flyktingmottagningen sker men med möjlighet till förlängning.
,