Hoppa till huvudinnehåll

Ska det bli lättare att samla in pengar?

Bild: Yle/Malin Ekholm hungerdagen 2013

Inrikesministeriet utreder en ny översyn av lagen om penninginsamlingar.

En orsak är att det via sociala medier har blivit lättare att samla in pengar för frivilligverksamhet, samtidigt som de också ger möjligheter till bedräglig verksamhet, uppger ministeriet.

Det finns dessutom motstridiga förväntningar på villkoren för att ordna penninginsamlingar, säger inrikesminister Päivi Räsänen.

- Vissa instanser vill att man avstår från tillståndsförfarande helt. Andra anser att den höga nivån på konsumentskyddet ska bevaras för dem som donerar pengar och att insamlingarna också i fortsättningen bör förutsätta tillstånd.

Debatten om penninginsamlingar fick ny fart för ett par veckor sedan när polisen misstänkte att nätuppslagsverket Wikipedia gjorde sig skyldigt till lagbrott, för att det bad om donationer via sina finska nätsidor.

Inrikesministeriets utredning ska vara klar till slutet av året.

Delreform på gång redan nu

Just nu pågår dessutom en delreform av lagstiftningen om penninginsamlingar, som går ut på att insamlingslov också kunde beviljas andra samfund än de som är allmännyttiga. Det föreslås bland annat att universitet kunde få lov att samla in pengar.

- En annan orsak till delreformen var att riksdagen förutsatte att regeringen utreder möjligheten att utfärda tillstånd till penninginsamling för den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa samfundet eller församlingarna inom dessa eller kyrkliga samfälligheter, förklarar Räsänen.

Ett lagförslag om delreformen ska inom kort läggas fram för riksdagen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes