Hoppa till huvudinnehåll

Den fastighetsvisa insamlingen av avfall i Pargas skärgård försenad

Sopkärl.
Sopkärl. Bild: Yle/Rolf Granqvist åvervinning

Den fastighetsvisa insamlingen av avfall i Pargas skärgård inleds först till hösten, eller närmare bestämt den första oktober 2014. Nuvarande system med regionala insamlingskärl är därmed alltså i användning hela våren och sommaren.

- Vi har varit för optimistiska gällande byggtidtabellen för återvinningspunkterna och dessutom tar tillståndsprocesserna mer tid än planerat. Också behandlingen av svaren från fastighetsförfrågningen har tagit mycket tid. På grund av de praktiska arrangemangen konstaterade vi att det är smidigare att ta det nya systemet i bruk på hösten. Då sammanfaller förändringen inte heller med den tid då det är som livligast i skärgården, säger Åbonejdens Avfallsservice områdesplanerare Ann-Marie Teräntö i ett pressmeddelande.

De nuvarande regionala insamlingspunkterna tas bort i oktober. Efter detta ska det brännbara avfallet samlas i ett eget kärl på fastigheten, detta gäller de områden som kan nås med sopbil.

Det återvinningsbara avfallet, det vill säga glas, metall och papper ska också i fortsättningen föras till allmänna återvinningspunkter som upprätthålls av TSJ. Byggandet av de nya återvinningspunkterna inleds så fort våren kommer.

- Punkterna för återvinningsbart avfall placeras nära de stora vägarna och i närheten av butiker, berättar Teräntö.

I den yttre skärgården och i Iniö bibehålls det nuvarande systemet. På Iniö ska dock de regionala avfallspunkterna uppdateras.

Avfallstransporterna i Pargas skärgård konkurrensutsätts under våren 2014

Avfallstransporterna i Pargas skärgård konkurrensutsätts enligt den ursprungliga planen under våren 2014. Invånarna får före sommaren brev om hur man ska ansluta sig och information om tömningspriserna. De fast bosatta betalar år 2014 för nio månaders användning av de regionala insamlingspunkterna, det vill säga till slutet av september. Efter det betalar de fast bosatta för tömningen av det egna avfallskärlet.

De fritidsbosatta betalar ännu i år en normal årsavgift eftersom det nuvarande systemet inte ändrar före sommarsäsongen har tagit slut. De fritidsbosatta skaffar ett eget kärl och betalar för tömningen först år 2015 då sommarsäsongen inleds.

Allt enligt ett pressmeddelande från Åbonejdens Avfallsservice.

Läs också:
Sista chansen att tycka till om sopor
Invånare skeptiska till nytt sophanteringssystem

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland