Hoppa till huvudinnehåll

Biosfärområdet 20 år

Katja Bonnevier Bild: Yle/Maud Stolpe katja bonnevier

Vår skärgård är inte tänkt att vara ett orört naturreservat utan inom ramen för Biosfärområdet försöker man få människan och naturen att leva hand i hand så att man verkligen ska kunna tala om en levande skärgård.


Det säger Katja Bonnevier som är koordinator för det nu jubilerande Skärgårdshavets Biosfärområde.

Biosfärområdet är ett verktyg för att driva olika frågor inom ett visst område. Skärgårdshavets Biosfärområde är en utmärkelse som UNESCO har tilldelat det område, som anses vara värt att värna om.
För att få den utmärkelsen ska det finnas ett fungerande nätverk, som kan uppfylla de krav som ställs.

Under de 20 år som gått sedan biosfärområdet grundades har många projekt genomförts och det samarbetas en hel del med motsvarande områden i t.ex. Estland och Sverige. Rent konkret har det handlat om bland annat att få ut får i skärgården och nu senast satsningen på mathantverk. Frågor som också betonas inom verksamheten är turismen och skärgårdstrafiken.

28 februari hålls Skärgårdshavets vinterträff och samtidigt ordnas jubileumsfest på kvällen.

Katja Bonnevier är koordinator för Skärgårdshavets Biosfärområde och berättar närmare om vad verksamheten egentligen går ut på.