Hoppa till huvudinnehåll

Biskop Vikström: Kyrkan kan ge bort vigselrätten

Biskop Björn Vikström
Biskop Björn Vikström Bild: Yle/Anna Savonius biskopen i borgå stift

Borgå stifts biskop Björn Vikström anser att kyrkan borde överväga att ge ifrån sig vigselrätten. Om äktenskapslagstiftningen förändras så att den också omfattar samkönade par, så får det också följder för den lutherska kyrkan, skriver Vikström på sin Facebook-sida.

Vikström är medveten om att det skulle uppfattas som ett radikalt brott mot nuvarande praxis om kyrkan ger ifrån sig sin vigselrätt, men han tycker ändå att det här är en fråga som bör övervägas.

- Kyrkan ska i mån av möjlighet ge ifrån sig sina samhällsuppgifter och koncentrera sig på det som är kyrkans grunduppgifter; att stöda människor i deras tro och liv, samt sprida hopp genom att förkunna evangeliet och fira gudstjänst, skriver Vikström.

Varken riksdag eller kyrka kan nå konsensus om samkönade äktenskap

Riksdagen kommer inte att nå konsensus i fråga om samkönade äktenskap och det kommer inte heller kyrkomötet att göra, menar Vikström. Enligt den traditionella synen är äktenskapet mellan man och kvinna en så helig och avgörande fråga, att både Bibelns och kyrkans trovärdighet faller om kyrkan tillåter samkönade äktenskap.

Det finns en uppenbar risk att kyrkan råkar in i uppslitande konflikter

Å andra sidan finns det de inom kyrkan som uppfattar alla människors lika värde inför Gud och den homosexuella kärlekens likaberättigande som en så viktig fråga, att kyrkans trovärdighet faller om kyrkan inte tillåter samkönade äktenskap.

- De här diskussionerna måste vi våga gå in i, men jag ser ingen realistisk möjlighet till kvalificerad majoritet i beslutande organ för radikala förändringar i kyrkans äktenskapssyn inom den närmaste framtiden åtminstone. Däremot ser jag en uppenbar risk för att kyrkan råkar in i uppslitande och splittrande inre och yttre konflikter, eftersom positionerna på olika håll är så orubbliga, skriver Vikström.

Äktenskapets uppgift är inte endast att avla barn

Björn Vikström tycker att det är viktigt att nu fundera på vems intressen som lagstiftningen ska stöda. Han frågar sig på vilket sätt den juridiska regleringen av parförhållande, äktenskap och olika slags familjeliv ska stöda en trygg och hållbar samhällsutveckling. Han funderar också på hur barnens behov och intressen ska tillvaratas.

Om äktenskapslagstiftningen ändras så att den omfattar också samkönade par, så måste också den lutherska kyrkan reagera på något sätt. Vikström konstaterar att äktenskapet enligt luthersk teologi hör till det värdsliga regementets område, och att kyrkan därför kan anpassa sin äktenskapssyn efter vad riksdagen besluter. Men det går ändå inte att skilja mellan andligt och värdsligt så här skarpt.

- En tänkbar konsensus kunde vara att kyrkan konstaterar att samhället härefter har en annorlunda äktenskapsuppfattning än kyrkan, och fortsättningsvis bara erbjuder vigsel till heterosexuella par, skriver Vikström.

Vikström frågar sig ändå hur man i så fall ska motivera det.

- Äktenskapets uppgift anses inte i vår kyrka endast vara att avla barn, i så fall skulle ju inte äldre människor kunna bli vigda, skriver Vikström.

Reformen kan höja kyrkans profil

Flera länder tillämpar redan nu en praxis att äktenskapet ingås borgerligt, och de som vill kan sedan få sitt äktenskap välsignat i kyrkan. Om en sådan här reform införs också i Finland skulle kyrkan samtidigt kunna höja profilen gällande den specifikt kristna synen, anser Vikström.

- Det är värt att notera att överlåtelse av både hindersprövning och vigsel till statliga eller kommunala myndigheter inte skulle strida mot Luthers äktenskapssyn, skriver Vikström.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes