Hoppa till huvudinnehåll

Rysslandsforskare: Priset för handelskrig nyckelfråga

Rysslands följande steg i relation till Ukraina är omöjliga att förutspå för tillfället, säger Arkady Moshes vid Utrikespolitiska institutet. Men risken för att Ukraina tudelas är mycket liten, och att ett regelrätt krig skulle bryta ut mellan länderna är helt uteslutet, säger forskaren.

Lyckas den avsatta presidenten Viktor Yanukovytji fly landet kan han få skydd i Ryssland eller Vitryssland, säger Arkady Moshes som leder Rysslandsforskningen vid Utrikespolitiska institutet.

Arkady Moshes Bild: UPI arkady moshes

- Man skulle tolerera honom i Ryssland eftersom det är traditionen, att han är välkommen är en överdrift. Ukrainas förra premiärminister ska enligt uppgift redan befinna sig i Ryssland, säger Moshes till Svenska Yles nyheter.

Lyckas han fly kan han troligtvis leva ett normalt liv, men hittar man honom i Ukraina, kommer han att ställas inför rätta och hamna i fängelse, spår Moshes.

- När de väl hittar alla de dokument som bevisar massiva olagligheter från Yanukovytjis sida, bland annat korruption, och de här dokumenten är säkert inte svåra att hitta, kvarstår bara ett alternativ för hans del.

Oförutsägbart

Rysslands följande steg i fråga om Ukraina är oförutsägbara, enligt Moshes.

- Instinktivt tror människor nu att Ryssland använder all sin makt för att underminera de nuvarande myndigheternas möjligheter att styra landet, att det ekonomiskt försöker pressa Ukraina. Det är möjligt, men inte det enda alternativet eftersom Ryssland först måste analysera vad som kommer att ske och hurdana möjligheter de ledande politikerna har i de kommande valet.

Den viktigaste frågan är vad det skulle kosta Ryssland om ett fullskaligt handelskrig bröt ut mellan länderna.

Ekonomiskt sett är Ukraina fortfarande viktigt för Ryssland, även om mindre viktigt än tidigare, säger Moshes. Men Ukraina spelar en viktig symbolisk roll - om landet vänder sig mot väst skulle det för Ryssland bli praktiskt taget omöjligt att hävda sin rätt om en särskild intressesfär i forna Sovjetstater.

Vad kunde då Ryssland göra för att pressa Ukraina?

- Det vill jag ogärna spekulera i, men naturligtvis handlar det om tillgången till den ryska marknaden för Ukraina. Tillgången till den ytterst viktiga marknaden kan upphöra att existera. Ryssland kan begränsa den ukrainska exporten till Ryssland, vilket skulle skada Ukraina ekonomiskt och Ryssland politiskt, eftersom de som skulle mista sina jobb vet varför så sker.

Vänder sing Ukraina till Internationella valutafonden och får stöd av fonden och EU - i utbyte mot ekonomiska reformer - kommer den ryska marknadens betydelse för Ukraina att sina, bedömer Moshes.

Rysslands tidigare miljardstöd till Ukraina har varit tydligt kopplade till Yanukovytji. Att fortsätta stöda den nya regeringen skulle vara riskabelt för Ryssland, säger Moshes.

- Vi vet inte om Ryssland bara kommer att stå och se på, vi vet vad som skedde efter den orangea revolutionen. Men det är för tidigt att säga om Ryssland tänker starta ett fullskaligt ekonomiskt krig med Ukraina.

Hur ser du på risken om tudelning?

- Jag tror inte den är stor. Det enda alternativet till nuvarande landsgränser är kaos, och det är skrämmmande. Och inte heller den styrande eliten i östra Ukraina skulle så där bara gå med på att stå under Ryssland.

- Men jag förhåller mig försiktigt till framtiden, människor ska inte ha en alltför rosenröd bild. Valkampen kommer att vara smutsig och liksom efter en revolution i allmänhet kommer landet inte att ha den mest professionella eller samlade regeringen. Ukraina är fortfarande mitt inne i en ekonomisk och politisk kris.

Att ett krig skulle bryta ut mellan Ryssland och Ukraina är helt uteslutet.

- Vi ska inte ens föra den diskussionen. Ukrainas armé är dålig, men säkert inte så hemskt mycket sämre än den ryska armén. Och i Ryssland skulle situationen tolkas som ett inbördeskrig eftersom så många har släkt i Ukraina. Ingen rysk ledare skulle ta den risken.

Läs också:
Ukrainas nya ledning: Europa är första prioritet
EU och IMF redo att stöda Ukraina

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes