Hoppa till huvudinnehåll

KWH - från arbetslöshet till storkoncern

Framgångssagan för KWH började egentligen med arbetslöshet: Kontoristen Emil Höglund och trävaruhandlaren Edvin Wiik blev utan jobb när sågen de jobbade vid gick i konkurs år. Wiik & Höglund bildades, året var 1929.

- Det hade gått hyggligt bra med rundvirke så de satsade med lånade pengar av släkt och bekanta, berättar docent Holger Wester, historiker och styrelsemedlem i KWH- koncernen. Emil var den som skötte bankkontakterna medan Edvin skötte inköpssidan, som var väldigt viktig. De kompletterade varandra.

Under kriget försåg herrarna finska staten och tyska armén med bränsle och splint för gengasaggregat. Efter kriget tog affärerna fart och vinsterna investerades i skogsmark. Att investera vinster är fortfarande en ledstjärna i nuvarande KWH.

- Vi investerar i ny verksamhet och hoppas på ännu större avkastning, säger VD Peter Höglund. Vi ser vinster som en förutsättning för att kunna utvecklas.

Från handel till industri

På femtitalet blev Wiik & Höglund landets första plastindustri. Nu blev handelsföretaget ett industriföretag.

Vid sidan om sitt kompanjonskap med Edvin Wiik hade Emil Höglund en egen "hobby" som han kallade det, nämligen pälsfarmning. Den utvecklades småningom till vad som på 1960-talet skulle bli världens största pälsfarm, Keppo. Efter flera år av förlust lades pälsfarmen ned år 1992.

På 1960-talet köpte Wiik & Höglund upp sin Konkurrent Oy Nars Ab och rörtillverkningen utvecklades. Slipmaterialfabriken Mirka kom vid samma tid och i dag är Mirka en av grundpelarna i koncernen.
Verksamheter kom till, en del har växt till sig och andra har försvunnit. Konfektionen i Oravais lades ned på 1980-talet. Familjen Höglunds Keppo köpte aktiemajoriteten i Wiik & Höglund år 1984, KWH bildades och affärsgrupperna bolagiserades. Utvecklingen har gått i rasande takt.

Överlevnad en utmaning

- Utveckling är svårt, för det betyder att man måste göra förändringar i strukturer, säger Peter Höglund. Det är alltid roligt att bygga upp nytt, att köpa och utveckla. Men ibland hamnar man i en utvecklingsfälla. Då ska man sätta den delen av verksamheten i ett bättre sammanhang. Det gjorde vi senast med KWH Plast som fick en utmärkt ny ägare som kan driva det vidare.

Peter Höglund är orolig över arbetslösheten
Yle Peter Höglund är orolig över arbetslösheten Bild: Yle koncernchef

Relationerna till närsamhället är viktiga för bolaget. Samhället stöder verksamheten via planeringen. Dessutom får man lojala medarbetare. Också ledningen rekryterar man gärna inifrån. Koncernen sysselsätter närmare tretusen personer och verkar gärna i hemlandet.

- Så länge vi hittar arbetskraft, så länge vi kan hålla verksamheten uppe genom att bygga upp kunskapsmassa eller automatisera, så kan vi konkurrera med låglöneländer. Vi vill behålla den kunskap vi har.

Att nischa smalt är också en strategi, smala områden kan ge betydligt större vinster. Men första målet är att överleva.

- Det är inget skämt för det är den största utmaningen för ett företag, säger Peter Höglund pragmatiskt. Förr eller senare är all verksamhet inne i en utvecklingsfälla och då är det slut. Då måste vi ha något annat som vi kan gå vidare med.

Läs också