Hoppa till huvudinnehåll

Onödigt svårt att driva igenom tvångsfusioner

Klubba på bord.
Klubba på bord. Bild: Yle Lagstiftande makt,jurister,lagstiftning,lagar (alster),domstolar,ting (domstolar),domare,domar,domstolsväsen

Staten borde kunna driva igenom kommunfusioner också om de är emot kommunernas vilja om en fusion är av stort allmänt intresse. Det tycker Vasa stad som på måndag kväll godkände sitt utlåtande till finansministeriet gällande ändringarna i kommunstrukturlagen.

Vasa stad vill fortsättningsvis se en stor kommun som består av Vasa med pendlingsområde från Korsnäs i söder till Vörå i norr. I utlåtandet upprepar Vasa att staden tvivlar på att staten har tillräckligt med medel för att driva igenom de fusioner som behövs för att uppnå de mål regeringen har med starka primärkommuner.

Som förslaget till lag nu är formulerad skulle bara Korsholm fylla kriterierna för när en tvångsfusion är möjlig. I och med det skulle det inte vara möjligt att bilda en helhet av pendlingsområdets kommuner i Vasaregionen anser staden.

Staden tycker också att tillämpandet av tvångsfusionsparagrafen verkar onödigt komplicerad och svår. Det här betyder i praktiken att möjligheterna till kommunsammanslagningar mot kommunernas vilja verkar osannolika.
Därför skriver Vasa stad i sitt utlåtande att man inte tror att lagändringen främjar bildandet av en ny stark och livskraftig kommun.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten