Hoppa till huvudinnehåll

Över 2700 motsätter sig centralkök

Matti Nuutti uppvaktas
Matti Nuutti uppvaktas Bild: Yle/Hanna Sjöström Borgå,centralkök

En tjock lunta namn lämnades över till stadsstyrelsens ordförande Matti Nuutti i stadshuset i Borgå idag. Stadens planer på att bygga ett centralkök väcker stort motstånd.

Det är stadens ungdomsfullmäktige, äldrerådet, föräldraföreningarna samt handikapprådet som samlat 2714 namnteckningar emot planen att övergå till ett centralkök. Centralköket skulle serva daghem, skolor, åldringshem och övriga kommunala instanser med 10 000 portioner mat om dygnet.

Papperslistan effektfull

Ungdomsfullmäktiges ordförande Nea Hjelt är stolt över mängden namn som samlats in. Nästan hälften av namnen samlades in ute på fältet, i skolor, bibliotek och butiker.

Hjelt tror att mängden namn som har samlats in på en kort tid visar politikerna att det finns olika åsikter i frågan om hur den kommunala matservicen ska ordnas i framtiden. Det är svårt att säga vad som händer med motionen efter att den överräcks.

- Visst hoppas vi ju att vi skulle ”vinna” det här men det viktiga är att vi kan komma överens om frågan och att alla parter är nöjda.

Motparter – men på samma linje

Äldrerådets ordförande, fullmäktigeledamot Björn Sundqvist och stadsstyrelsens ordförande Matti Nuutti (SDP) står och samtalar i god anda, trots att de något tillspetsat kan ses som motparter i det här ärendet.

- Man kan ju inte vara på olika linjer i sådana här frågor, konstaterar Matti Nuutti och får medhåll av en nickande Sundqvist. Man utgår från att ekonomin sätter gränser, men vad som finns inom gränserna, hur mycket vi får för pengarna – bägge vill vi ju att man får så mycket som möjligt. Båda vill utreda alternativ, inte nöja oss med den ena möjligheten.

Så finns det ännu andra alternativ än centralkök?

- Inget slutligt beslut har gjorts – först sen när vi ser den slutliga prislappen och vad alternativen är, säger Nuutti.

Det som är klart för både initiativtagarna och stadens beslutsfattare är att den nuvarande modellen med sju områdeskök och transport av varm mat inte är hållbar i längden.

Högaktning räcker inte

Matti Nuutti är imponerad över mängden namn på listan. Förslagen i motionen måste högaktas och frågorna i dem ges svar, trots att ekonomin till stor del styr beslutsfattande.

Blir det någonting annat än högaktning? Kan motionen leda till något konkret?

- Vi är nu mitt i processen, vi måste se på kostnadsförslagen och alternativen innan vi kan avgöra.

För Björn Sundqvist från äldrerådet räcker inte enbart högaktning.

- Nej, men det som räcker är fördjupad undersökning av vad vi talar om. Och där är vi på samma linje.

Det är en enorm mängd människor som berörs av frågan, konstaterar Sundqvist. Beredningen har hittills förts med släckta lyktor och den information som har kommit ut har varit inte bara knapphändig utan möjligen felaktig. Det måste utredas.

Så här skrev Yle Östnyland förra veckan:
Planerna på centralkök fortsätter

Läs också