Hoppa till huvudinnehåll

Proteststorm på möte om Rödskogs skola - skolflytt skjuts upp?

Utbildningsdirektör Barbro Högström möttes av en proteststorm i Rödskogs skola i kväll. Bild: YLE/Christoffer Gröhn rödskogsföräldrar

En enig föräldrakår protesterade högljutt på tisdagskvällen mot Esbo stads planer på att stänga Rödskogs skola på grund av fuktskador och flytta eleverna till Lagstads skola. Stadens utbildningsdirektör Barbro Högström säger nu att man ska se över beslutet.

Under kvällens möte i Rödskogs skola i norra Esbo hördes flera protester från föräldrahåll mot att staden nu stänger Rödskogs skola på grund av det som framkommit under en inspektion som gjorts av miljöskyddet. Till sist kom föräldrarna och stadens utbildningsdirektör Barbro Högström fram till att situationen nu ska ses över på nytt.

- Vi sammanträder i morgon med tjänstemännen och diskuterar om det finns alternativ till att Rödskogseleverna flyttar till Lagstads skola, uppger Högström för Yle Huvudstadsregionen efter mötet.

Många föräldrar hade slutit upp till mötet i kväll. Alla fick inte ens sittplats. Bild: YLE/Christoffer Gröhn rödskogsföräldrar

Är du överraskad över att föräldrarna vill ha sina barn i en fuktskadad skola?

- Om du vänder frågeställningen så att om jag är överraskad om föräldrar vill ha sina barn i en fuktskadad byggnad, jo det överraskar mig. Personligen tycker jag att det är viktigt att vi har hälsosamma miljöer för våra barn och unga. Men jag är inte överraskad över engagemanget och jag uppskattar det.

Ordföranden för skolans direktion Pontus Karlemo hoppades efter mötet att stadens beslut rivs upp.

- Jag hoppas beslutet omprövas och att vi får tilläggstid för utrymningen. Under den tilläggstiden kan vidare undersökningar av byggnaden göras.

Tror du ni får er vilja igenom?

- Jag hoppas det och vill tro på det.

Han säger också att han väldigt ogärna skickar sitt barn till Lagstads skola på måndag.

Närmare 50 föräldrar vill ha ny undersökning

En adress som hade undertecknat av nästan 50 föräldrar gavs till Högström under mötet. Där kräver föräldrarna en noggrannare undersökning av skolbyggnaden och att beslutet om en evakuering av eleverna måste underställas nämnden Svenska rum. Nämnden diskuterar frågan på torsdag.

Vd:n för stadens affärsverk Lokalcentralen, Carl Slätis, säger att byggnaden ska undersökas noggrannare efter att evakueringen har ägt rum.

Chefen för miljöskyddet i Esbo, Kaisa Hemminki, säger att det vanliga vid inspektioner är att man enbart utgående från vad man ser och luktar drar slutsatser om en byggnads kondition. Föräldrarna har kritiserat den inspektion som gjorts i Rödskog för att inte vara tillräcklig.

Det verkar finnas en bred samstämmighet bland föräldrarna att inte skicka sina barn till Lagstads skola på måndag oberoende av vad staden besluter.

- Hela processen har varit otrolig och gått väldigt snabbt. Troligtvis kommer jag inte att släppa i väg mina barn till Lagstads skola på måndag. Inga barn som går här har några symptom. Det har aldrig tidigare hänt tidigare i Esbo att friska barn skickas i väg till en annan skola så här, säger Sini Hellström.

Möte i Rödskogs skola 25.2.2014.
Utbildningsdirektör Barbro Högström, miljöskyddschef Kaisa Hemminki, hälsoinspektör Julia Debbarh och vd:n för lokalcentralen Carl Slätis fick svara på många frågor under mötet. Möte i Rödskogs skola 25.2.2014. Bild: YLE/Christoffer Gröhn carl slätis

Hur ska undervisningen ordnas för dina barn nästa vecka?

- Det går att ordna om vi har vilja. Vi har mycket kunskap och kan jobba hårt.

Tommi Nupponen vägrar också skicka sitt barn till Lagstads skola på måndag.

- Alternativet är hemundervisning eller att vi samlar i hop en större grupp. Det här eftersom staden inte erbjuder några alternativ.

Ägaren av Snettans gård erbjuder utrymme

Det som verkade förarga föräldrarna allra mest var just alternativlösheten. Johanna Kattelus föreslog på kvällens möte att det byggs en barack på skolgården och att eleverna kan gå där medan skolan repareras och undersöks noggrannare.

- Varför finns inte fler alternativ, som till exempel andra fastigheter här runt omkring? Det finns allt möjligt och det gäller att vara kreativ och hitta en lösning som skulle vara bra för barnen, också med tanke på skolskjutsarna. Nu har staden bara tittat på ett alternativ, vilket jag inte förstår. Jag vill ändå tro att staden har agerat så bra man kunnat, säger Kattelus.

Slätis säger att en ordnandet med en barack i och med konkurrensutsättningen skulle räcka över ett halvt år.

Ägaren av Snettans gård, Thomas Malmström, har ett barn i förskolan i Rödskog och han föreslog under kvällens möte att barnen kan inhysas i en av hans gårdsbyggnader.

- Gården ligger 500 meter från skolan och jag föreslog för staden att gårdens karaktärshus kan inhysa eleverna. Det är ett gammalt hus som är i gott skick. Kvadratmetermässigt är det lika stort som skolan. På 320 kvadratmeter borde det nog rymmas elever.

Tror du att staden tar ditt förslag på allvar?

- Om jag ska vara ärlig så tror jag inte det. Staden kommer att se det som en provokation. Det har jag på känn efter tidigare erfarenhet hur systemet fungerar. Allting klingar för döva öron här i norra Esbo, säger Malmström.

I Rödskogs skola går 38 elever i klasserna 1-4. Skolan byggdes 1917 och fick en tillbyggnadsdel 1958.

Läs också:

Föräldrar misstänker fult spel i Rödskog
Föräldrar kallade till krismöte - vägrar lämna Rödskogs skola
Esboskola stängs - inspektion avslöjade brister

Läs också