Hoppa till huvudinnehåll

Bildningen bäst i klassen i Raseborg?

Sandbo daghem i Karis.
Sandbo daghem i Karis. Sandbo daghem i Karis. Bild: Yle/Börje Broberg sandbo daghem,Raseborg

Bildningssektorn i Raseborg använde under fjolåret 1,25 miljoner euro mindre än budgeterat. De största besparingarna har gjorts inom dagvården.

- Besparingen är i den storleksklassen att den påverkar hela stadens resultat, berättar bildningsnämndens ordförande Filip Björklöf (SFP).

Mera intäkter och färre utgifter

Bildningssektorns intäkter under 2013 överskreds med drygt 83 000 euro, främst tack vare statliga projektbidrag och högre hemkommunandelar.


Samtidigt underskreds verksamhetens kostnader budgeten med drygt 1 667 000 euro, varav 808 642 euro består av personalkostnader.

Stora besparingar inom dagvården

Alla enheter inom bildningen har enligt Björklöf blivit effektivare.

- Personalen har en god ekonomisk krismedvetenhet och har arbetat aktivt för att minska kostnaderna.

Den största positiva överraskningen finns på dagvårdssidan.

- Vi har haft färre familjedagvårdare än vad man hade budgeterat för. Samtidigt har resurserna använts effektivt, berättar Björklöf.