Hoppa till huvudinnehåll

Föräldrar får sälja WC-papper skattefritt

spargris gjord av glas
spargris gjord av glas Bild: Yle /Jennifer Granqvist sparbössa

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att föräldrar har rätt att sälja WC-papper för att samla in pengar för sina barn. Beslutet satte punkt för en lång tvist mellan en föräldraförening i Lundo och skattemyndigheterna. Vid föreningen Hem och skola anser man att beslutet underlättar föräldraföreningars arbete.

Mammor och pappor från en föräldraförening i vid Loukinaisten koulu i Lundo sålde WC-papper till släktingar och bekanta det med god vinst under åren 2009- 2010.

Skattemyndigheterna ansåg att det handlade om näringsidkande och krävde föreningen på restskatt på 4 000 euro.

De upprörda föräldrarna överklagade kravet vid förvaltningsdomstolen i Åbo. Domstolen gav föräldrarna rätt i augusti år 2013.

Skatteförvaltningen förde ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen meddelat att de inte ger skattemyndigheterna besvärstillstånd.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen var föräldraföreningens verksamhet inte näringsidkande, utan skattefri penninginsamling.

Frivilligarbete blir lite lättare

Corinna Tammenmaa, förbundsordförande för föreningen Hem och skola, anser att beslutet innebär en lättnad för föräldraföreningarna:

- Nästan alla föräldraföreningar samlar in pengar och då uppstår ofta frågor om beskattning. Beslut som underlättar frivilligverksamhet är goda, säger Corinna Tammenmaa.

Vad innebär beslutet för föräldraföreningar som samlar in pengar?

- Hittills har skattemyndigheterna tagit ställning till varje penninginsamling skilt för sig. Nu har Förvaltningsdomstolen i Åbo och Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast en rätt så hög gräns för hur mycket pengar man har rätt att samla in med hjälp av frivilligarbete. Man får sälja ganska mycket WC-papper för att komma upp till en restskatt på 4 000 euro. Det här underlättar föräldraföreningarnas tankearbete i framtiden. Man är tvungen att ta ställning till många ekonomiska och juridiska frågor i samband med penninginsamlingar, säger Corinna Tammenmaa.