Hoppa till huvudinnehåll

Korkman sågar social- och hälsovårdsreformen

professor Sixten Korkman vid Aaltouni
Sixten Korkman; professor vid Aalto-universitetet professor Sixten Korkman vid Aaltouni Bild: Yle sixten korkman

- Jag hör till dem som har tappat tron på att regeringens väg skulle vara framkomlig, säger professor Sixten Korkman vid Aalto-universitetet.

Sixten Korkman tar ställning till reformen i en promemoria som han har skrivit med professorerna Bengt Holmström vid MIT och Matti Pohjola vid Aalto-universitetet. Promemorian överlämnades till ekonomiska rådet i veckan.

Ett mål med social- och hälsovårdsreformen och kommunreformen är att skapa större kommuner som klarar av att ta ansvar för hälsovården.

- Så stora kommuner kommer vi inte att få till stånd, säger Sixten Korkman. Det är fullständigt orealistiskt. Och då faller den modellen.

Markku Pekurinen är forskningsprofessor på Institutet för Hälsa och välfärd. Han håller med om att kommunernas storlek inte räcker ens efter reformen.

- Kommunerna som i Finland har ansvaret för hälsovården har internationell sett mycket små befolkningar. Det normala i EU-länderna är att hälsovården produceras av någon instans som representerar 800 000 invånare. Det kan vara ett försäkringsbolag eller en lokal eller nationell tjänsteproducent. Finansieringen sköts vanligen av ännu större enheter med en befolkning på över en miljon människor. Om Social- och hälsovårdsreformen går i genom som planerat ökar våra tjänsteproducenters befolkningsunderlag till närmare 200 000. Också efter det har bara Luxemburg mindre serviceproducenter än Finland. Det är klart att det nuvarande förslaget inte kommer att räcka särskilt långt.

”Ny reform bättre än återvändsgränd”

Sixten Korkman vill att regeringen nu tar ett par steg tillbaka och planerar social- och hälsovården på nytt.

- Det här lär inte leda någon vart. Det ser i mina ögon ut som en återvändsgränd. Det skulle vara lika bra att på nytt börja med en parlamentarisk utredning som under några år arbetar fram en genomtänkt funktionsduglig modell.

Sixten Korkman tänker att man kunde låta fem stora centraliserade områden sköta social- och hälsovården, eller utgå från en landstingsmodell som i Sverige och skapa en organisation som ligger mellan kommunerna och statsmakten.

- Men då skall den också ha makt med ett fullmäktige valt med direkta val och beskattningsrätt som i Sverige. Då kan den ta ansvar för att organisera hälsovården, säger Korkman.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes