Hoppa till huvudinnehåll

Nämnd vill vänta och se med Rödskogs skola

Ska skolbyggnaden trots allt få fungera som skolbyggnad under vårterminen? rödskogs skola

Undervisningen i Rödskogs skola fortsätter - åtminstone tills fler utredningar har gjorts. Det här beslöt nämnden Svenska rum på torsdagen.

Förra veckan beslöt utbildningsdirektören i Esbo att undervisningen i Rödskogs skola, på grund av hålsovådlig skolbyggnad, flyttas till Lagstads skola från och med vecka tio. Beslutet baserade sig på en inspektion som gjorts i skolbyggnaden, och enligt inspektionsrapporter borde bygganden inte användas som utrymme för undervisning. Utbildningsdirektör Barbro Högström har skjutit upp verkställandet av beslutet så att skolan skulle evakueras först den 17 mars.

På torsdagen tog dock nämnden Svenska rum över ärendet och gick emot utbildningsdirektörens beslut. Nämnden beslöt att man ska vänta på en kommande hälsogranskning innan man över huvudtaget gör någon bedömning om byggnaden är duglig eller ej för att inhysa undervisningsgrupper. Enligt nämnden förbjuder den ursprungliga inspektionsrapporten inte att byggnaden används till undervisning.

Läs också:

Evakueringen av Rödskogs skola skjuts upp
Politiker lovar bevara Rödskogs skola
Proteststorm på möte om Rödskogs skola - skolflytt skjuts upp?
Föräldrar kallade till krismöte - vägrar lämna Rödskogs skola

Läs också