Hoppa till huvudinnehåll

Samlingspartister vill att Helsingfors avstår från centrumbiblioteket

Så ska centrumbiblioteket se ut. Förslaget Käännös vann arkitekttävlingen. Bild: Helsingfors stad käännös

Fullmäktigeledamöter från Samlingspartiet i Helsingfors kräver nu i en motion att staden i det här ekonomiska läget avstår från centrumbiblioteket. Staden ska betala för hälften av byggandet av biblioteket, som kostar 96 miljoner euro, medan staten står för omkring 30 miljoner. Vem som betalar för återstående 16 miljoner är fortfarande oklart.

- Biblioteket ser ut att bli dyrt och dessutom verkar staten inte hålla fast vid den ursprungliga planen att stå för den andra hälften av kostnaderna. Därmed blir skattebetalarna i Helsingfors skyldiga att betala för största delen av projektet. Jag anser att vi i den här ekonomiska situationen bör avstå från projektet, säger Terhi Koulumies (Saml), som har gjort motionen.

Koulumies säger att den har ett brett stöd i Samlingspartiet.

- Flera Samlingspartister anser att iden att avstå från centrumbiblioteket är bra men att den överenskommelse som partierna gjorde i samband med investeringsplanen väger tyngre. Jag hoppas nu att saken diskuteras i samband med budgetförhandlingarna för nästa år, säger Koulumies.

Under investeringsförhandlingarna förra hösten kom partierna överens om att Helsingfors betalar för hälften av biblioteket. Byggandet torde inledas nästa år.

Koulumies motion har undertecknats av omkring tio ledamöter, bland annat Hennariikka Andersson och Ulla-Marja Urho från Samlingspartiet.

Männistö: Biblioteket kan göras billigare

De grönas gruppordförande Emma Kari anser att förslaget att dra sig ur projektet är märklig.

- Vi har fört hårda investeringsförhandlingar där vi kommit överens om vilka projekt som ska prioriteras och alla partier står bakom, också Samlingspartiet.

Kari hoppas ändå att staten skulle stöda projektet med mer än 30 miljoner euro.

Samlingspartiets gruppordförande Lasse Männistö säger ändå att partiet fortfarande stöder projektet.

- Det här är inte partiets linje, vem som helst får lämna in motioner, säger han.

Männistö medger att det ser dåligt ut om ingen annan finansiär än staten och staden dyker upp.

- Jag tror ändå fortfarande att staten står för den andra hälften av bibliotekets kostnader. Men om inte så måste andra finansiärer dyka upp. Eller så måste vi bygga ett billigare bibliotek. Jag anser att det är synd om hela projektet faller på att vi inte får finansieringen att gå i hop, säger Männistö.

"Vi kan inte konkurrera med barnsjukhusets insamling"

Biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen bekräftar att hon inte vet hur de återstående 16 miljonerna ska betalas.

- Vi har givetvis diskuterat med olika partners om det finns intresse att betala, men det ekonomiska läget ser ut att vara besvärligt. Jag har fortfarande inga svar på hur kostnaden ska betalas, säger Viljanen.

Finns det intresse bland stiftelserna att betala?

- Vi har förhandlat med flera stiftelser. De är redo att stöda verksamheten, men inte betala för väggarna.

Viljanen säger också att man bland annat diskuterat en liknande insamling som nu görs för ett nytt barnsjukhus.

- Det har ändå inte känts som en bra idé så här långt eftersom barnsjukhuset också är ett Helsingforsprojekt. Och det känns inte bra att tävla med ett annat offentligt projekt.

"Utrymmena ska inte namnges efter företag"

Viljanen har tidigare talat om att vissa utrymmen i centrumbiblioteket kan sponsras av privata aktörer.

- Vi anser att centrumbiblioteket kan vara ett fastighetsbolag där också andra än staden och staten kan vara ägare. Jag anser att vissa utrymmen i biblioteket kan få allmänna namn, som "träd" och "skog" och som hänvisar till någon aktör. Men de ska inte namnges efter företag, säger Viljanen.

Projektplanen för centrumbiblioteket görs upp just nu och inom det här året ska det klarna hur finansieringen sköts.

- Om finansieringen inte fås i hop under året blir biblioteket heller inte färdigt 2017 och då är det inte längre en del av Finlands 100-årsjubileum. Därmed skulle statens finansiering försvinna och det är en väldigt viktig del.

Helsingfors andel av finansieringen diskuteras under hösten i samband med budgetförhandlingarna för nästa år. I december behandlas bygglovet för biblioteket i stadsstyrelsen och i februari-mars 2015 behandlas det i fullmäktige. Därefter inleds byggandet nästan genast. Biblioteket antas öppna 2018.

Läs också:

Bastubad bland böckerna väcker debatt
HS: Staten vill inte dela på kostnaderna för centrumbiblioteket
Käännös blir centrumbibliotek

Läs också