Hoppa till huvudinnehåll

Sibbomotioner väntar länge på svar

Bild: Yle/Carmela Walder sibbo kommun

I Sibbo kan det ta över ett år innan en fullmäktigemotion får ett svar. Två motioner från år 2012 väntar fortfarande på svar.

Det senaste exemplet på lång svarstid är Bo Melanders motion om att anställa parkeringsövervakare till Sibbo. Behandlingstiden var nästan ett och ett halvt år.

Bo Melander (SFP) sitter inte längre i fullmäktige. Han är missnöjd med att svaren dröjer så här länge.

- Är det bara det att man vill skjuta på dem för att man inte behöver ta ställning till dem, eller är det faktiskt så svårt för de anställda att kunna sköta sådant här?

Melander lämnade till och med in en motion om att kommunen skulle slå fast en maximitid på ett år för behandling av motioner.

I kommunens svar på Bo Melanders motion slog kommunen inte fast någon maximitid, utan konstaterade att mängden motioner har ökat och att en del ärenden är mera komplicerade än andra.

För tjänstemännen gäller det att prioritera och sköta om de mest brådskande ärendena först, säger Sibbos tekniska chef Ilari Myllyvirta. Myllyvirta anser att det är viktigt att svara på motioner, men det inte hör till de mest brådskande ärendena.

Myllyvirta säger att organisationsförändringar och sammanslagningsförhandlingar har lett till att behandlingstiderna har blivit längre.

Enligt Sibbos webbplats väntar två motioner från 2012 och 15 motioner från 2013 fortfarande på svar.

Läs också