Hoppa till huvudinnehåll

Tre rutter för spårvagnar i Åbo

Karta över Åbos tilltänkta spårvägsnät
De mörkblåa linjerna är de första som kan byggas ut, de röda linjerna byggs eventuellt senare. De gråa linjerna slopades. Karta över Åbos tilltänkta spårvägsnät Bild: Karta: Åbo stad, Yle spårvagn i åbo

Planerna för var spårvägarna i Åbo ska dras presenterades i dag, fredag.

Enligt förslaget ska de första tre linjerna gå från Salutorget till Skansen, Runosbacken och Kråkkärret. I ett senare skede kunde spårvagnarna också köra till Reso och S:t Karins.

Tidigare var det också tal om att dra spårvägar till Hirvensalo och Åbo hamn, men de planerna är tillsvidare inte aktuella. Orsaken är att det är för dyrt att utveckla alla fem linjer. Staden vill också koncentrera trafiken till områden som har potential att växa och där boendet är koncentrerat.

- På Hirvensalo är bostadshusen utspridda på ett stort område. Det betyder att många först skulle tvingas ta sig med buss till spårvagnens hållplats och sedan byta till spårvagn. Man tror att det här minskar folks benägenhet att åka kollektivt, säger biträdande stadsdirektör Jarkko Virtanen.

Förhoppningen är att också S:t Karins och Reso samarbetar med Åbo så att man kunde förlänga linjerna till de två grannkommunerna.

Spårvagnarnas depå skulle byggas vid Rieskalähdevägen och två nya broar för spårvägen borde byggas vid busstationen och vid Tavastvägen.

Superbussar är billigare alternativ

Priset för att bygga spårväg med tre linjer går lös på 200 miljoner euro. Då ingår inte själva vagnarna eller depån. Staten skulle står för 30 % av kostnaderna.

Ett billigare alternativ är att skapa ett vägnät för så kallade superbussar (Bus Rapid Transit, BRT). Superbussarna är i praktiken spårvagnar på gummihjul som har egna filer i mitten av gatan. Superbussen är 24 meter lång men tar färre passagerare än en spårvagn.

Beslut tidigast om ett år

Planeringsarbetet inleddes för drygt ett år sedan. På måndag ska stadsstyrelsen ta ställning till det nya förslaget.

Efter det fortsätter planeringen. Tidigast om ett år fattar stadsfullmäktige beslut om Åbo ska ha spårvagnar eller inte.

Läs också