Hoppa till huvudinnehåll

"En privat aktör kan inte sköta invånarhusen"

Katri Laaksonen hoppas på att också i framtiden kunna ge unga arbetslösa som Nea en möjlighet att komma in i arbetslivet. Bild: Yle/Helena von Alfthan åggelby invånarhus

Verksamheten i de 11 invånarhus som drivs av Helsingfors stad är hotad. I Åggelby arbetar föreningen Pro Ågeli Socis för att stadsdelens invånarhus ska fortsätta som förut i social- och hälsovårdsverkets regi.

Tiotals arbetslösa sysselsätts i huset i Åggelby. Nea har i ett halvt år jobbat i Åggelby Socis. I dag syr hon dräkter som Helsingfors stads personal ska använda på konstens natt.

- Jobbet här har gett mig en bättre bild av vad jag vill göra i framtiden och jag har fått bättre självförtroende, säger Nea.

Nea drömmer om att bli modist i framtiden och hoppas snart få en studieplats. I den lilla syverkstaden där Nea jobbar trängs symaskiner, tyger och en stor väggbonad i filt som ska placeras i stadens utrymmen. I de små rummen i trävillan pågår olika slag av verksamhet. Ett femtioårskalas förbereds i festsalen där orkestern stämmer upp, i spelrummet bredvid har biljardbordet fått en duk och kex och choklad dukas upp.

Elva invånarhus ska privatiseras

I fjol fick 53 arbetslösa stödjobb i Åggelby invånarhus. De arbetar i kaféet, syr inredningstextilier för staden i syverkstaden eller sysslar med konst. I huset finns en replokal för band. Det är fråga om skräddarsydd sysselsättning, där de arbetslösas behov beaktas.

- Jag har kartlagt vad som händer med dem som fått sysselsättning här och det är glädjande statistik. 80 procent hittar en stadigvarande lösning efter sin tid här. Det kan vara fråga om en studieplats eller en utredning om pension, säger Katri Laaksonen som är områdesansvarig på Helsingfors stad.

Katri Laaksonen driver verksamheten i invånarhuset i Åggelby. Hennes lön betalas av Helsingfors social- och hälsovårdsverk som också betalar för husets underhåll. De här pengarna är nu hotade.

Invånarhuset i Åggelby Bild: Yle/Helena von Alfthan åggelby socis

Helsingfors stad funderar på hur finansieringen av stadens 11 invånarhus ska skötas i framtiden. En arbetsgrupp som tillsatts av stadsdirektör Jussi Pajunen antas under våren komma med ett förslag på hur finansieringen av invånarhusen sköts i framtiden. Stadens stöd till invånarhusen föreslogs redan i år dras in, men social- och hälsovårdsnämnden fattade i januari beslut om att trots allt fortsätta stöda verksamheten, men att arbetsgruppen samtidigt utreder hur den sköts i framtiden.

- Jag tror inte att en privat aktör kan sköta den sysselsättande verksamheten på samma sätt om staden skär ner sitt stöd. Vi har här i Åggelby letat efter föreningar som kan ta över, men hittills har det inte nappat, säger Katri Laaksonen.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen