Hoppa till huvudinnehåll

Modigare beslut kan lyfta innovationer

aalto universitets kontor
Finland satsar näst mest pengar på innovationer. aalto universitets kontor Bild: YLE/Maja Ottelin innovationsföretag

Tack vare goda möjligheter till både statlig och privat företagsfinansiering kan allt fler bolag få utomstående kapital. Men företagen är rädda att ta risker och föra innovationer vidare till kommersiellt bruk, säger Christoffer Winquist som är managementkonsult på företaget Synergy.

Finländska exportberoende företag har länge kritiserats för att ha varit dåliga på marknadsföring och försäljning. Det är historia, men nu är problemet i stället dålig uppfinningsrikedom.

- Det finns resurser för innovationer. Finland satsar näst mest i världen på innovativitet, endast överträffat av Israel. Men problemet är att företagen är för försiktiga och att innovationerna inte leder till kommersialisering, säger Christoffer Winquist som handleder bolag till ett mera innovativt tänkande.

Stora pengar till IT

I dag satsar till exempel Tekes, statens egen finansieringsinstitution avsett för tillväxtföretag och innovationer, över en halv miljard euro årligen på företagsutveckling. En stor del går till datateknologiska projekt. Utvecklingen av tjänster och speciellt hälsovårdsbaserade företag ligger långt nere på utdelningslistan. Skälen kan vara många, vet serieentreprenören Ville Tapio.

- Traditionellt har man fokuserat på IT-sektorn så det var länge svårt för både Tekes och privata investerare att ha inblick i andra områden, som till exempel hälsovårdsbranschen, säger Tapio som i dag driver fyra företag av vilka ett är psykoterapiföretaget Vastaamo som växer så det knakar.

Han har fått Tekesfinansiering för flera av sina projekt och tycker att principerna har förbättrats från statligt håll.

- Pappersexercisen är inte så omfattande nu som för några år sedan. Tekes experter är både intresserade och insatta i olika branscher och vill verkligen hjälpa en framåt, säger han.

"Finland bäst i EU-klassen"

Ett problem han ser i de statliga finansieringsverktygen är EU-reglerna. Syftet är att begränsa en snedvridning i konkurrensen - men kan i förlängningen hämma handlingskraften hos bolagen.

- Det finns en risk att administrationen kring finansieringen blir mera tidskrävande än att utveckla själva företaget. Men jag tror inte att man någon annanstans än i Finland följer EU:s bestämmelser med sådan millimeterprecision, säger Tapio.

Däremot förstår Ville Tapio att den finska tyngdpunkten ännu ligger på ICT-området, då Finland har ett starkt kunnande inom sektorn och IT-produkter är enkla att kommersialisera och exportera.

- Fast vi också är ledande inom många andra områden, är det ofta sådant som är svårt att faktiskt göra business på utomlands, sammanfattar Tapio sina erfarenheter från exempelvis servicebranschen.

Storbolagen borde vara modigare

Christoffer Winquist är inne på samma linje, men breddar innovationsdiskussionen.

- Man har ofta glömt bort de branscher som traditionellt varit starka i Finland. De finska storbolagen inom exempelvis skogs- och pappersindustrin eller stålbranschen har ännu en stabil grund i Finland, men de har varit för försiktiga att ta in nytänkande, säger Winquist och understryker att det inte alltid behöver handla om fysiska produkter.

- Det kan lika gärna handla om nya koncept, så som till exempel Ikea eller Nespresso gjort. Det ena företaget erbjuder lågprisvaror genom att låta kunderna göra en del av jobbet, och det andra etablerar en tät relation till kunden genom avtal, säger Winquist.

Inför framtiden är Winquist ändå hoppfull.

- Jag ser att mycket bra görs och förutsättningarna att komma vidare är goda, så jag är positiv inför företagens framtid.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes