Hoppa till huvudinnehåll

Hälften av kvinnorna i Finland utsatta för våld

En ensam kvinna går på en mörk gata
En ensam kvinna går på en mörk gata Bild: Yle/Pentti Palmu överfall

Nästan hälften av alla kvinnor i Finland har blivit utsatta för sådant våld som enligt en färsk rapport klassas som våld mot kvinnor.

En undersökning från EU:s byrå för grundläggande rättigheter FRA visar att 47 procent av alla finländska kvinnor har blivit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld sedan de fyllde 15.

30 procent av de finländska kvinnorna har upplevt våld riktat mot dem av en nuvaranade eller före detta partner. Under det senaste året har 11 procent av de finländska kvinnorna blivit utsatta för våld. Som våld räknas i sammanhanget exempelvis sexuella övergrepp, våldtäkt och våld i hemmet.

Resultaten har fåtts fram genom olika undersökningar utförda i de 28 EU-länderna. De nationella resultaten har sedan sammanställts till en stor rapport som går att läsa här.

Enkäten genomfördes för Finlands del 2005 men i en del andra länder i studien har uppgifterna samlats in mycket senare.

Vilka frågor ställdes?

Fysiskt våld:

Sedan du var 15 år gammal tills nu/under de senaste 12 månaderna, hur ofta har någon:

Knuffat dig?
Slagit dig med öppen hand?
Kastat ett hårt föremål på dig?
Grabbat tag i dig eller dragit i ditt hår?
Slagit dig med knytnäve eller ett hårt föremål eller sparkat dig?
Bränt dig?
Försökta strypa dig?
Knivskurit eller -huggit dig eller skjutit mot dig?
Slagit ditt huvud mot något?

Sexuellt våld:

Sedan du var 15 år gammal tills nu/under de senaste 12 månaderna, hur ofta har någon:

Tvingat dig till sexuellt umgänge genom att hålla dig nere eller skada dig på något sätt? (Med sexuellt umgänge avses oralsex, analsex och samlag.)
Försökt tvinga dig till sexuellt umgänge genom att hålla dig nere eller skada dig på något sätt?
Tvingat dig till sådan sexuell aktivitet som du inte velat eller kunnat säga nej till?
Eller har du sagt ja till sexuell aktivitet för att du var rädd för vad som kan hända om du säger nej?

Medeltalet för hur stor andel av kvinnorna i EU som upplevt våld sedan 15 års ålder i de 28 undersökta länderna är 33 procent. Det betyder att 62 miljoner kvinnor i de undersökta länderna har upplevt någon form av våld. 22 procent av kvinnorna har upplevt fysiskt eller sexuellt våld utfört av deras partner.

5 procent av alla kvinnor i EU har våldtagits och 33 procent har upplevt fysiskt eller sexuellt våld som barn riktat mot dem av en vuxen.

42 000 kvinnor i 28 EU-länder intervjuades för undersökningen. I genomsnitt svarade 1 500 kvinnor i alla länder. Urvalet representerar kvinnor i åldern 18-74 i EU. I enkäterna ombads kvinnor berätta om sina personliga erfarenheter av våld.

I de 28 EU-länder som har undersökts är det bara Danmark som har en dystrare statistik än Finland. Där är andelen kvinnor som upplevt våld 52 procent.

Viktigt att öka andelen anmälda brott

FRA ger i anslutning till rapporten flera förslag till förbättringar som kan göras för att förebygga våldet mot kvinnor och stöda de kvinnor som redan utsatts. Istanbulkonventionen som behandlar olika former av våld mot kvinnor finns redan men träder i kraft först efter 10 ratificeringar.

FRA lyfter upp det faktum att så få kvinnor anmäler våld som ett speciellt problem. Till exempel uppger 67 procent av kvinnorna att de inte polisanmält en allvarlig incident med våld riktat mot dem av en partner. Det stora mörkertalet gör det också svårt för nationella beslutsfattare att inse allvaret med situationen och istället jobbar de utgående från ofullständiga uppgifter. I mer jämställda länder är det sannolikt att fler kvinnor vågar prata om våld samt anmäla det.

FRA:s rapport är ett svar på en begäran om uppgifter om våld mot kvinnor från Europaparlamentet. Det har tills nu fattats uppgifter om våld mot kvinnor ur ett EU-perspektiv.

FRA föreslår också att våld mot kvinnor i framtiden hanteras inom ramen för EU:s politik för sysselsättning, utbildning, hälsa och informations- och kommunikationspolitik.

Det finns skillnader i EU-ländernas lagstiftning rörande exempelvis våldtäkt eller våld i hemmet och olika definitioner av ett brott kan skapa skillnader mellan huruvida offer anser sig ha utsatts eller inte när de tillfrågas. I faktarutan kan du läsa hur frågorna som rörde sexuellt och fysiskt våld ställdes.

En sammanfattning av rapporten på svenska kan läsas här.

Har du utsatts för sexuellt eller fysiskt våld? Hur skulle du svara på frågorna som ställdes? Berätta gärna dina personliga erfarenheter.

Läs mer: Terapeut: Maktaspekt bakom sexuellt våld

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes