Hoppa till huvudinnehåll

Vasa och Korsholm betalar mest åt politikerna

Arkivbild. Bild: YLE/Carl-Magnus Långkvist. fullmäktige i vasa

De förtroendevalda i kommunerna får allt större arvoden. Det visar en jämförelse från Kommunförbundet. I Österbotten betalar Vasa och Korsholm mest åt sina politiker. Vörå, Korsnäs och Kaskö betalar de minsta arvodena.

Vörå ger 1100 euro i årsarvode åt fullmäktiges ordförande och 2200 åt styrelsens ordförande. De får också 80 euro per möte. Korsnäs och Kaskö betalar mellan 1200 och 2000 åt sina ordföranden i årsarvode och kring 55 euro per möte.

I Vasa får styrelsens och fullmäktiges ordförande 9000 var i årsarvode och dessutom 225 euro per möte. Korsholm betalar nästan lika mycket. I Korsholm får styrelseordförande 9000 euro i årsarvode. Fullmäktiges ordförande får 4500 i årsarvode. Ordförandena får också 200 euro per möte.

Jakobstad ger 4000 per år åt fullmäktiges ordförande och 5000 åt styrelsens ordförande. De får också drygt 140 euro per möte. Kristinestad ger 105 euro per möte åt ordförandena och ett årsarvode på 4500 åt styrelsens ordförande. Fullmäktiges ordförande får 3000 euro i årsarvode.

I hela landet är årsarvodet för fullmäktigeordförande i medeltal 2 006 euro och för styrelseordförande 2 500 euro.

Vanligare med årsarvode

I hela landet har arvodena till de förtroendevalda har stigit med ungefär en femtedel från föregående fullmäktigeperiod. En fullmäktigeledamot får i snitt 70 euro i arvode per möte. Fullmäktige- och styrelseordförandena får i medeltal kring 100 euro per möte.
Uppgifterna framgår av Kommunförbundets utredning om arvodena och ersättningarna till de förtroendevalda i samtliga kommuner på fastlandet i Finland.

De förtroendevalda får fortfarande i allmänhet mötesarvoden för sitt uppdrag, men i synnerhet ordförandena för organen får allt oftare årsarvode. Arvodena och ersättningarna utgör cirka 0,5 procent av löne- och arvodesutgifterna i kommunens driftsekonomi.

Lägsta arvodet 15 euro

Ju fler invånare kommunen har, desto högre brukar arvodena till de förtroendevalda vara. Vehmaa har de lägsta arvodena i Fastlandsfinland. Där får ledamöterna i fullmäktige och styrelsen 15,15 euro.

Helsingfors betalade de högsta mötesarvodena. Där får fullmäktiges ordförande 470 euro och fullmäktigeledamöterna 355 euro per sammanträde.
Alla arvoden och ersättningar för inkomstbortfall är beskattningsbar inkomst för de förtroendevalda. Dessutom tar partierna i allmänhet ut en frivillig avgift på arvoden för förtroendeuppdrag, en så kallad partiskatt.

Här finns Kommunförbundets statistik (tabellen på finska)

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten