Hoppa till huvudinnehåll

Finby sneglar inte västerut

Den nya lekparken är ett exempel på något som förverkligats efter fusionen med Finby, berättar Anders Björkqvist. Bild: Yle/Monica Forssell anders björkqvist

Finby vill gärna fortsätta höra till Salo. Det tror i varje fall Anders Björkqvist, Finbybo och en som jobbar aktivt med att utveckla de södra delarna av Salo stad.

För fem år sedan fusionerades Finby med sina drygt 700 invånare med Salo och ännu för ett par år sedan var missnöjet med fusionen så stort att en del krävde att Finby lämnar Salo och istället går ihop med Kimitoön.

Det ordnades till och med en demonstration på torget i Kimito om saken.

Fast riktigt på allvar var det nog ändå ingen som krävde ett utträde, tror Anders Björkqvist. Anders Björkqvist satt tidigare med i en områdeskommitté där han representerade Finby.

- De ville bara skrämma Salos beslutsfattare.

Åldringshemmet får nytt liv

Det som väckte så stort missnöje i Finby var bland annat indragningen av det lokala åldringshemmet. Det väckte ont blod men fick samtidigt byborna att vakna upp, förklarar Björkqvist.

Finby - Salo

  • Finby fusionerades år 2009 med Salo.
  • Samtidigt gick också Halikko, Kuusjoki, St.Bertils, Muurla, Bjärnå, Kisko, Kiikala och Suomusjärvi ihop med Salo.
  • Före fusionen bodde det ca 750 personer i Finby.
  • Kommunen var tvåspråkig med drygt 10% svenskspråkiga invånare.
  • Idag har Salo stad har ca 55 000 invånare.
  • Salo är en finskspråkig stad med drygt 1% svenskspråkiga invånare.

Nu har Finbyborna tagit initiativ till ett helt unikt bycenter och tanken är att Finbys daghem, bibliotek, konditionssal och medborgarinstitut ska flytta in i det gamla åldringshemmet.

Kimitoön inte intressant

Att någon numera skulle snegla västerut, mot Kimitoön, tror Björkqvist inte.

- Det finns nog inga intressen ditåt. Kimito är så avsides och dessutom gränsar inte Finby och Kimitoön till varandra till lands.

Finby lockar inflyttare?

Det finns ingen statistik på varken inflyttning eller utflyttning för just Finbys del, men en allmän uppfattning är att det flyttat nya mänskor till byn.

Just nu finns inte heller några större förändringar i sikte; Salo stad har tillräckligt många invånare för att få sköta social- och hälsovården i egen regi, nya kommunfusioner är inte aktuella och Finbys enda skola med över femtio elever är inte hotad.

Salo stad har också låtit bygga en ny fin lekpark strax intill kyrkan i Finby. Det hade lilla Finby aldrig haft råd med, tror Björkqvist.

Med facit på hand: Finby hade klarat sig

Anders Björkqvist tror ändå att Finby också hade klarat sig som självständig kommun. Åtminstone om skattesatsen hade höjts lika mycket som den nu gjorts i och med fusionen med Salo.

- Nu har ju vår skatteprocent höjts med cirka tre procentenheter. Skulle vi ha höjt på samma sätt i självständiga Finby så jag tror att vi skulle ha klarat oss bra.

Enda nackdelen hade varit att ett självständigt Finby inte hade fått sköta social- och hälsovården själv.

Finby är Salos West End

Anders Björkqvist är aktivt med och försöker utveckla Finby och de södra delarna av Salo.

Hans åsikt om närdemokratin i Salo är att den fungerar hyfsat. Det finns en geografisk spridning vad gäller ledamöterna i stadsfullmäktige och många som tidigare varit aktiva inom kommunalpolitiken fortsätter att engagera sig i stadens frågor, trots att de kanske inte är invalda i fullmäktige.

Med tanke på hela stadens utveckling önskar Björkqvist ändå att beslutsfattarna i Salo fick upp ögonen för den potential som stadsdelar som till exempel Finby besitter. Finby är beläget vid havet och både skola och daghem utgörs av små trivsamma enheter.

Björkqvists uppfattning är att det just nu är trendigt att flytta ut på landet och att det också är därför som det skett en viss inflyttning till Finby.

- Vi är lite som Salos West End.