Hoppa till huvudinnehåll

Lovisa lägger lärarpussel

Lovisenejdens högstadium behöver en ny rektor Bild: YLE / Hanna Othman lovisanejdens högstadium

Lovisa letar efter en ny rektor till Lovisanejdens högstadium, men det här är inte den enda lediganslagna lärartjänsten. Bristen på behöriga ämneslärare håller i sig.

Bildningsdirektör Tomas Grönholm har lediganslagit rektorsjobbet på nytt. I senaste omgång sökte fyra behöriga personer jobbet, men Tomas Grönholm skulle gärna ha flera att välja emellan. Lovisa har valt att annonsera även i Hufvudstadsbladet och Vasabladet.

Jobbet som rektor för den enda svenskspråkiga skolan i Lovisanejden med klasserna sju till nio är viktigt, säger Grönholm. Den nya rektorn ska bland annat utveckla samarbetet mellan de andra skolorna i Lovisa och också med skolor på andra håll.

Ansökningstiden för rektorsjobbet går ut den 17 mars. Den nuvarande rektorn Joan Hafrén går officiellt i pension i oktober, men tar ut semester före det.

Obehöriga ämneslärare

Flera ämneslärarstjänster är också lediganslagna. Jobben sköts av obehöriga lärare och därför måste de lediganslås varje år.

Det största problemet är bristen på behöriga ämneslärare i matematik, fysik och kemi, men det här är ingenting nytt, säger Grönholm.

- Jag undrar att finns det över huvud taget på marknaden behöriga svenskspråkiga lärare för sådana här tjänster, säger Grönholm.

Isnäs skola fortsätter med samma lärare

De två behöriga lärare som innehade klasslärartjänsterna vid Isnäs skola har sagt upp sig. Jobben har varit lediganslagna som ettåriga vikariat.

De två obehöriga lärare som det här läsåret har undervisat vid skolan har ansökt om en fortsättning. Direktionen för Isnäs skola har föreslagit att de får vikariaten. Taija Hyttynen har lovat att fortsätta sköta rektorskapet för Isnäs skola ett år till.

Taija Hyttynen förklarar att bildningssidan har gått in för vikariat så länge som skolnätsutredningen pågår, det här eftersom Isnäs skolas framtid är osäker.

Läs också