Hoppa till huvudinnehåll

Inget tillstånd för Tove Janssons gata i Stockholm

Tove Janssons böcker
Tove Janssons böcker Bild: Yle/Sune Bergström mumintrollen

Namnberedningskommittén i Stockholm har stött på ett oväntat problem. Man får inte tillstånd av arvingarna att hedra en författare med en egen gata. Ett stort antal författare har fått gator uppkallade efter sig i trakterna kring nordvästra Kungsholmen. Men Tove Janssons arvingar anser inte att de andra författarna eller platsen passar.

Tove Janssons gata var redan ett begrepp i planeringskartorna. Stadsbyggnadskontoret skrev för säkerhets skull till Moomin Characters och fick ett nekande svar. Både Tove Janssons namn och signatur är registrerade.

Stagnelius, Kellgren, Fröding och Hjalmar Söderberg har alla gatunamn i området runt Kristineberg. Och fler nordiska författare ska få egna gator, när området byggs ut med fler bostäder och kontor runt Kristineberg slott. Det var visserligen debatt redan i stadsfullmäktige. Många ansåg att det är för bullrigt runt Essingeleden och att området blir för tätt bebyggt. Ingen lugn Mumindal, alltså.

Tråkigt att hon är borta

Staffan Nyström, ordförande för namnberedningen, är besviken. Han kan inte tro att avslaget skulle bero på att de övriga författarna i området inte är ”fina” nog. Nu blev det Alice Lyttkens i stället.

-Vi tyckte det var dags för Tove Jansson, när det dök upp en ny gata lämpligt till 100-årsjubileet, säger Staffan Nyström, som i det civila är professor i nordiska språk med inriktning på namnforskning vid Uppsala universitet.

- Det är mycket tråkigt. Vi har så många andra kända författare och Nobel-pristagare i området. Jag kan inte se det problematiska i att också Tove Jansson skulle finnas bland de andra.

Hänt en gång tidigare, också då Mumin

Nekande svar har kommit bara en gång tidigare under Staffan Nyströms långa period i Stockholms namnberedning. Också då kom nejet från från Muminhåll.

Då försökte man namnge stadsdelen Annedal i Bromma med Astrid Lindgrens figurer. Men hennes arvingar var tveksamma. De ville inte lyfta Astrid på en piedestal, utan tyckte att det räckte med några namn i området, där också ett 40-tal andra barnboksfigurer kunde få plats. Så skedde. Där finns t.ex Mattisborgen, Pippi Långstrumps gata, Ronja Rövardotters gata och bostadsrättsföreningen Båtsman. Men här finns också Pomperipossatorget, Ture Sventons, Alfons Åbergs och Agaton Sax gator och många fler. Från Tove Janssons figurer föreslog namnberedningen en park med namnet Mumindalen, kvarteret Knyttet och Filifjonkans gata.

Alla andra gav klarsignal, men Moomin Characters gav inte tillstånd.

-Vi har varit mycket försiktiga med att tillåta användandet av Tove Jansson. Det är ett registerat varumärke för att kunna hindra kommersiellt men också annat bruk, säger Roleff Kråkström som är vd för Moomin Characters.

Han är också gift med Sofia Jansson och kan förklara släktens inställning till gator med Tove Janssons namn. För familjemedlemmarna är Tove fortfarande mycket nära och kär, trots att hon dog år 2001. Det känns därför konstigt att se henne som ett gatunamn.

Tove Jansson
Tove Jansson Bild: YLE arkivet

Det kommer några förfrågningar om gator årligen, enligt Roleff Kråkström. Nu under 100-årsjubileet har det varit mer uppmärksamhet kring Tove Jansson.

-Vi förstår att det är en hedersbetygelse och hyllning. Men det centrala för familjen är att det inte ens i Helsingfors har funnits en fysisk Tove Jansson-plats. Där bodde hon trots allt hela sitt liv. Därför har det känts konstigt att det skulle finnas gator med hennes namn i andra städer och länder, förklarar Roleff Kråkström.

Stockholmsanknytning

Tove Jansson studerade vid Konstfack i Stockholm. Hennes mor kom från Stockholm. Morfar var kyrkoherde där. Många somrar tillbringades i Blidö i Stockholms skärgård, kanske modellen för Mumindalen. Det skulle alltså finnas kopplingar till Sverige och huvudstaden.

Roleff Kråkström förkastar inte tanken helt. Det låter som en utmärkt idé och när Helsingfors inom kort inrättar en Tove Jansson-park är det kanske inte omöjligt i framtiden också på andra håll.

Tove Jansson kommer att vara mycket synlig också i Sverige under 100-årsjubileet. Utställningar turnerar, utgående från Finlandsinstitutet i Stockholm, och en stor hjälpinsats planeras för organisationen Håll Sverige rent, där Muminfigurerna ska locka barn och unga till skräpinsamling. På Junibacken öppnas en stor Muminutställning 2015.

Dessutom ska Nordisk Film lansera en ny animationsfilm till hösten.

Då kommer säkert också allt annat ta fart.

Starkt varumärke

Det finns ett stort kommersiellt intresse för Muminfigurerna. Rederier, klädföretag, resebyråer, restauranger och förstås bokförlag deltog i ett seminarium på fredagen i Stockholm. Det handlade om hur man tar hand om ett kulturarv och samtidigt gör affärer. Tove Janssons Mumintroll har blivit Finlands kanske starkaste varumärke. Företaget Moomin Characters förvaltar arvet efter Jansson och var ett av Finlands lönsammaste företag 2013.

När Roleff Kråkström föreläste i Stockholm betonade han att hela Tove Janssons familj bestod av yrkesarbetande konstnärer. De levde av sin konst och alla kringprodukter. Den första Muminmuggen ritades redan på 50-talet av Tove Jansson själv.

Därmed fick Roleff Kråkström kanske också sagt att Tove Jansson knappast hatade den kommersiella sidan av sitt konstnärliga arbete. Arvingarna håller - i Toves anda - stenhårt reda på alla olagliga kopior och säger nej till äventyrliga försök att tjäna pengar på lågkvalitativa produkter. Däremot vet knappast ens arvingarna hur Tove Jansson skulle ha ställt sig till att få en egen gata i Stockholm.

Titta, lyssna och läs mer om Tove Jansson i Arkivet!

Läs också