Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till specialmuseer

Designmuseet i Helsingfors.
Designmuseet hör till de specialmuseer som beviljats statsunderstöd. Designmuseet i Helsingfors. Bild: Fred Wilén/YLE rödbergen

Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki har beviljat 3 835 000 euro i verksamhetsunderstöd till riksomfattande specialmuseer. Understöden beviljas ur tipsmedel.

I och med reformen av finansieringssystemet för de riksomfattande specialmuseerna kan alla riksomfattande museer ansöka om finansiering beroende på prövning för sin verksamhet. Museer beviljas inte längre särskilda projektunderstöd.

Nya mottagare av verksamhetsunderstöd är Finlands flygmuseum (Vanda), det riksomfattande bil- och vägmuseet Mobilia (Kangasala) och Finlands järnvägsmuseum (Hyvinge), Forum Marinum i Åbo och Finlands Glasmuseum (Riihimäki). Den största understödssumman gick till Designmuseet och Arkitekturmuseet. Finansieringen förnyas som en del av utvecklandet av den riksomfattande specialmuseiverksamheten.

Det finns 16 riksomfattande specialmuseer i Finland. Undervisnings- och kulturministeriet har utnämnt riksomfattande specialmuseer sedan 1992.

Deras lagstadgade uppgifter hänför sig främst till att främja verksamheten i specialmuseerna, samarbete mellan museerna, det egna specialområdets samlingar samt experthjälp. De utför alla inom sitt eget område verksamhet i anslutning till upptagning, forskning, och utställningar.

Riksomfattande specialmuseer får förhöjd statsandel för sin verksamhet. Förutsättningen för att få stödet är att museet har en plan över tyngdpunkter och målsättningar med den riksomfattande verksamheten. Om dessa förhandlar museerna med Museiverket vissa år.

Staten deltar i hyreskostnader för Designmuseet, Arkitekturmuseet, Samemuseet Siida och Finlands landsbygdsmuseum Sarka.

Läs också