Hoppa till huvudinnehåll

Vasaskolor ordnar trygghetspromenader

Gerby skola i Vasa
Gerby skola i Vasa Bild: Yle/ Mischa Hietanen gerby skola

Vasaskolorna är först ut i Finland med trygghetspromenader för eleverna. I pilotprojektet deltar Gerby skola, Keskuskoulu och Suvilahden koulu. De första trygghetspromenaderna ordnas tisdag 11.3 och torsdag 13.3.

Tanken är att ta fram elevernas synpunkter på missförhållanden i anknytning till skolbyggnaden och skolans näromgivning. Före trygghetspromenaderna har eleverna svarat på en förfrågan, med vilken man kartlägger trygghetskänslan bland eleverna.

I promenadrutterna har beaktats de saker som eleverna har lyft fram. Teman som behandlas är rastmiljön, olyckor, skolvägen, mobbning samt skadegörelse. Efter promenaderna presenteras barnens iakttagelser för beslutsfattarna.

Barnen kan komma med bra synpunkter, som de vuxna kanske inte alltid kommer att tänka på. Det är viktigt att beakta barnens åsikter, t.ex. kan ett barn vid ett övergångsställe stå gömt bakom en snöhög.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten