Hoppa till huvudinnehåll

Fram för mer företagsamhet i Raseborg

Hamnen i Ekenäs ligger grå och öde.
Efterlyses: mer företagaranda i Raseborg Hamnen i Ekenäs ligger grå och öde. Bild: Yle/ Maria Wasström öde,Ekenäs

Nu ska företagsamheten och näringslivet stärkas i Raseborg. Företagarföreningarna har tagit initiativ till att tillsammans med staden Raseborg arbeta fram ett näringspolitiskt program som bland annat ska leda till förbättrad kommunikation mellan företagarna och staden.


Det säger fastighetsförmedlare Stefan Ingvesback som är koordinator för det näringspolitiska programarbetet. Han understryker att det inte bara handlar om vackra ord på papper utan om konkreta handlingar.

Stefan Ingvesback
Stefan Ingvesback Stefan Ingvesback Bild: Yle/ Maria Wasström stefan ingvesback

I januari hade arbetsgruppen sin första workshop med närmare 40 deltagare. Där deltog förutom företagare också politiker och tjänstemän från Raseborg och också bland annat Handelskammaren och Novago.

Tanken är att stärka kontakten mellan staden och företagarna och underlätta vardagen för företagare genom att på olika sätt stöda företagarna och företagsamhet i Raseborg.

Jan Lindholm, Ekenäs
Jan Lindholm Jan Lindholm, Ekenäs Bild: Yle/ Maria Wasström jan lindholm

- När man säjer stöda tänker man på pengar men det är inte det jag avser utan att undanröja hinder, säger Jan Lindholm som sedan årsskiftet är ordförande för Ekenäsnejdens företagare.

Vi måste också hitta en företagaranda i företagen, alltså få dem tillväxtinriktade, säger Lindholm.

Han säger också att det handlar om konkreta åtgärder för att stärka företagsamheten och sysselsättningen i regionen.

- En idé kunde vara att skapa en databas där företagare kan erbjuda tillfälliga jobb, säger Lindholm.

En anna fråga som tangerats är stadens upphandlingar och hur man kunde locka också för de lokala företagarna att delta.

Meningen är att programmet ska vara klart till Raseborgsmässan den 16-17. 5.

Läs också