Hoppa till huvudinnehåll

Motstånd mot gemensam rektor för högstadiet och gymnasiet i Kristinestad

Tf högstadierektor Jyrgen Wiklund
Rektor Jyrgen Wiklund Tf högstadierektor Jyrgen Wiklund Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik jyrgen wiklund

Att ha gemensam rektor för högstadiet och gymnasiet och samtidigt bunta ihop kanslisttjänsterna gillas inte av direktionen för svenska högstadiet i Kristinestad.

Det är ett av stadens mål för att minska på utgifterna. Direktionen hoppas att man hittar andra vägar att gå för att nå sparkraven.

- Skulle rektorn vara delad mellan gymnasiet och högstadiet så har jag nog en oro för hur den personen ska hinna ta itu med alla de problem som uppstår i vardagen med jämna mellanrum. Varje dag har vi elevfrånvaroansökningar, tjänstledighetsansökan och disciplinära problem. Men det som kanske tar allra mest tid är elevvården, kanske också för att vi har en avsaknad av skolkurator och skolpsykolog, säger tf rektor Jyrgen Wiklund på svenska högstadiet i Kristinestad.

Rättskyddet hotat med bara en rektor

Direktionen för högstadiet är också oroad över elevernas rättsskydd om man går i för ett system med en rektor som ska ha hand om både gymnasiets och högstadiets angelägenheter.

- Enligt barnkonventionen från 20.11.1989 har barn rätt till samma rättigheter och lika värde och ingen ska diskrimineras och barn ska ha rätt att komma i första rummet och då kan man fråga sig om de faktiskt blir bemötta på det sättet då man har en brist i kansli och rektorspersonalen. Också personalen på skolan behöver någon som de kan vända sig till. Rektorn är en sådan som behöver vara tillgänglig för lärare elever och utomstående, säger Jyrgen Wiklund.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten