Hoppa till huvudinnehåll

Försöksdjur övervakas noggrannare

Djur som används i laboratorier ska statistikföras noggrannare. Bild: YLE/ Christa Mäkinen åbo universitet

Efter att djurskyddslagen förnyades i somras övervakas försöksdjur noggrannare. Samtidigt meddelar djurskyddsorganisationen Animalia att användningen av försöksdjur i Finland ökar.

Enligt den uppdaterade lagen måste man föra statistik på alla ingrepp som görs på försöksdjur, till exempel skrivs varje nålstick upp. Lagen tros föra med sig en större arbetsbörda för forskare, eftersom en forskning kan innehålla flera hundra försöksdjur. Statistiken levereras sedan till EU, där man utreder hur många djur som används inom forskning och på vilket sätt de används.

- I princip är förnyelsen bra, men själv har jag ännu ingen uppfattning om huruvida djuret faktiskt drar nytta av den. Jag skulle hellre ha sett att tiden, mödan och pengarna används helt på djurets välmående. Nu går vi enligt EU:s bestämmelser, säger Hanna-Marja Voipio, chef på försöksdjurscentralen i Uleåborg.

Fler djur används - alternativ undersöks

Målet med lagförändringen är att göra kvaliteten på djurförsöken bättre och att försök ska göras på färre djur. Dessutom borde man att alltid ersätta djurförsöket med en annan undersökning då det är möjligt.
Enligt djurskyddsorganisationen Animalia har användningen av djurförsök i Finland ökat – årligen används mellan 300 000 och 400 000 djur.
Animalia har under den här veckan startat en kampanj som ska visa i vilka omständigheter de finländska försöksdjuren lever. Det vanligaste försöksdjuret är genimanipulerade möss.

- Speciellt inom genteknologin används försöksdjur allt mer, säger Animalias verksamhetsledare Salla Tuomivaara.

Alternativ för djurförsök utvecklas för tillfället vid Tammerfors universitet. Enligt Hanna-Marja Voipio kan man ändå inte förvänta sig att djurförsöken helt skulle försvinna inom en snar framtid.

- Alternativa metoder utvecklas hela tiden, men för tillfället är det svårt att föreställa sig att man skulle kunna härma funktionerna i en hel organism utan att använda försöksdjur.

Källa: Yle Uutiset/ Riikka Oosi och Animalia

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes