Hoppa till huvudinnehåll

Målet är att dagcentret Hirundo inte skulle behövas

Anca Enache har studerat socialt arbete och arbetar som koordinator på dagcentret Hirundo Bild: YLE/Albert Häggblom anca enache

Anca Enache har arbetat med att hjälpa arbets- och bostadslösa romer på Diakonissanstaltens dagcenter Hirundo i fem år. Hon säger att incidenten i Dickursby simhall i söndags är beklaglig för alla parter, men bevisar att det finns ett skriande behov av bastjänster för romerna från Östeuropa.

Uppståndelsen kring incidenten i Dickursby simhall i söndags, väcker många tankar hos projektkoordinator Anca Enache. Tre romska kvinnor blev utslängda från simhallen i Dickursby, bland annat för att de hade tvättat kläder i duschrummet.

- Det är inte är lätt för någon part, när det uppstår sådana här situationer. Det är obehagligt för alla berörda - romerna, simhallspersonalen och andra besökare. Men det här visar klart att det inte finns tillräckligt med bastjänster för romer och andra bostadslösa som har kommit hit för att jobba.

Dagcentret Hirundo i Helsingfors får tusentals besök årligen, och behovet har ingalunda minskat, säger Enache. Tvärtom - till exempel i måndags besöktes dagcentret av fler än 120 personer, vilket är mycket för årstiden.

- Dagarna är hektiska och vi har mycket folk som kommer till oss för att kunna sköta sin dagliga hygien. Under sommarmånaderna kan det dagliga besökarantalet stiga till över 300 personer.

Utanförskapet också ett stort problem

Anca Enache är en av tre personer som arbetar på Hirundo och hon hjälper främst romer. I dagcentret får man till exempel duscha sig, tvätta kläder och äta sin egen mat.

Men alla behov är inte fysiska, påminner Enache.

- De stora problemen för romer från Östeuropa är utanförskapet, som går hand i hand med arbetslöshet och bostadsbrist både här och i hemländerna. Vi borde jobba för att lösa de här problemen, och ingen borde behöva vara beroende av ett dagcenter som Hirundo.

Själv har Anca Enache kommit till Finland för att studera socialt arbete, och hon vill jobba för att minska på klyftorna mellan olika folkgrupper. Enache påminner om bristen på mänskliga rättigheter för romerna i Östeuropa.

- På längre sikt måste vi försöka påverka mänskorättsläget för romerna och andra fattiga invandrare. Brott mot mänskliga rättigheter i Östeuropa är något vi borde vara oroade över också här i Finland.

Läs också