Hoppa till huvudinnehåll

Rödskogs skola kan falla på renoveringskostnaderna

Fastighetsskötarens uppgiftslista väckte uppmärksamhet bland Rödskogsföräldrar.
Fastighetsskötarens uppgiftslista väckte uppmärksamhet bland Rödskogsföräldrar. Fastighetsskötarens uppgiftslista väckte uppmärksamhet bland Rödskogsföräldrar. Bild: Yle/Jonas Blomqvist rödskogs skola

Då renoveringsbehovet är stort och Esbo stad samtidigt vill gå in för större skolenheter, så tror Pekka Puustinen, chef för stadens fastighetsunderhållning, att det inte finns tillräckligt med pengar och vilja för att kunna bevara Rödskogs skola.

Att renovera Rödskogs skola kan bli en alltför stor investering för Esbo. Det befarar Pekka Puustinen.

- Det är klart att skolan behöver omfattande renoveringar, samtidigt ska vi komma ihåg att Esbo vill ha större skolenheter. Det kan ifrågasättas om en renovering är en lönsam investering för en så liten skola, menar Puustinen.

För tillfället väntar man på en grundlig undersökning av byggnaden innan man kan fatta några beslut om renovering, och i så fall hur omfattande jobb det är fråga om.

Ska skolan säljas eller rivas?

Frågan om byggnadens vara eller icke vara väcktes då Rödskogsföräldrarna fått tag på skolbyggnadens åtgärdslista. Bland punkter som till exempel ”byte av spis” och ”service av oljebrännare” kan man finna en rad med följande information:

”Skolan evakuerad 3/2014 till Lagstads skola. Fastigheten säljs eller rivs”

Informationen förbryllade till och med skolans fastighetsskötare Ari Mesiäinen.

- Jag var lika överraskad som du, det är ett mysterium för mig, sade Mesiäinen då Yle Huvudstadsregionens reporter ringde upp.

Trots att texten finns på Mesiäinens uppdragslista hade han fått informationen först i slutet av förra veckan då Rödskogsföräldrarna diskuterade texten på ett möte. Pekka Puustinen förklarar att något beslut om att riva eller sälja inte har fattats, men då skolan evakueras utgår man från att byggnaden inte används mera och då blir underhållet minimalt – därför har man skrivit in att fastighetens säljs eller rivs, i väntan på ett renoveringsbeslut.

Nu hänger det alltså på nämnden Svenska rum. Skolan renoveras om det kommer ett beslut om detta, men om man får tro Puustinen finns det alltså orsak att misstänka att pengar till en sådan renovering inte finns.

Läs också