Hoppa till huvudinnehåll

Snusdebatten handlar inte om snuset

Den inflammerade debatten om snuset handlar om mycket mer än om själva preparatet. Det säger folklorist Blanka Henriksson. Hon har för Svenska litteratursällskapet räkning forskat i den snusdebatt som pågick i finlandssvenska tidningar mellan åren 2008-2011. Forskningen inbegriper allt från ledare till insändare och nätkommentarer.

- Jag förvånades över att debatten var så livlig, säger Henriksson.

Om man läser mellan raderna märker man att debatten handlar om mycket mer än om bara snuset. Det handlar om språk, det handlar om plats och det handlar också om klass.

Språklig identitet

Snusdebatten är bara ett exempel på en diskussion där man använder språkliga förtecken i en debatt som inte är en renodlad språkdebatt.
I Svenskfinland kan man alltid använda språket som argument, säger Henriksson. Snusdebatten är bara ett exempel på en diskussion där man använder språkliga förtecken i en debatt som inte är en renodlad språkdebatt.

Ta till exempel debatten om skarven eller vindkraftsprojekt i skärgården. I de debatterna blir språket en faktor i och med att skärgården upplevs som ett finlandssvenskt rum. Ett annat exempel är diskussionen om pälsnäringens framtid. Också den diskussionen får en språklig dimension i och med att näringen är så stark i svenska Österbotten. Det här gäller i allra högsta grad också snuset.

Geografisk plats

En annan orsak till att snusdebattens vågor går höga är att här uppstår en klassisk kamp mellan landsbygden och storstaden. En dragkamp mellan snusarna i Österbotten och makteliten i Helsingfors, för att spetsa till det hela.

Klassfrågan

Blanka Henriksson pekar på en tredje orsak till att snusdebatten ofta blir så eldfängd. En stereotyp bild av snusandet är att det är att nöje för arbetarklassen. I diskussionen florerar rätt nedvärderande inlägg om att snusarna är en liten grupp som man inte behöver ta hänsyn till.

Snuset SFP:s hjärtefråga?

Snuset har starkt förknippats med den finlandssvenska befolkningen och också blivit något av en hjärtefråga för Svenska folkpartiet. Också i vårens EU-val seglar snuset upp som ett tema i valkampanjen. Beslut om snus, skarvar och säljakt hör inte hemma på EU-nivå slår partiet fast i sitt valprogram.

Blanka Henriksson förstår att SFP går in i snusfrågan med hög profil.

- Det är ett sätt för SFP att profilera sig, att visa att man nog tar hand om sina väljare. SFP är ju också ett parti med en liberal framtoning som gärna lyfter fram individens rätt att själv bestämma över sig kropp. Och det är klart att en fråga som blivit så starkt förknippad med den finlandssvenska identiteten är en fråga som SFP lätt tar till sig.

Är vi finlandssvenskar för snabba med att plocka in språkargument i debatter som inte har med språk att göra?

- Språkargumentet är ett argument som alltid är giltigt, säger Blanka Henriksson. Som minoritet konfronteras man hela tiden med att man måste slåss för sin existens. Och på individplanet kan snuset vara en del av den språkliga identiteten. En människa är så komplex att det inte nödvändigtvis går att koppla bort en sak och enbart se till hälsoargument eller faktaaspekter.

Läs också