Hoppa till huvudinnehåll

Vattenrening kan bli lukrativt

Bristen på rent vatten i världen kan öppna nya möjligheter för finsk innovation.

För att locka industrin att rena sitt avloppsvatten utforskar man möjligheten att återanvända alla metaller som finns i det smutsiga vattnet. Då kunde reningen bli både lockande och kostnadseffektiv. Men ännu är det långt dit.

Vid laboratoriet i Statens tekniska forskningscentral VTT, testar man att ur vanligt brunnsvatten återvinna metaller som guld och koppar samt fosfor. Mängden är försvinnande liten, men om allt avloppsvatten i världen skulle gå igenom samma process kunde det bli en ordentlig mängd metaller.

I bästa fall kunde man göra vattenrening till en lukrativ återanvändningsprodukt.

Den globala bristen på rent vatten har redan gjort att man uppfunnit flera metoder att rena avloppsvatten så att det igen kan användas som dricksvatten. Och ur miljösynvinkel är vattenreningen minst lika viktig - cirka 10 miljoner ton avloppsvatten rinner ut i naturen varje dag.

Asien har kommit längre

Men hur ska man locka industrin och samhället att satsa på dyra reningsprojekt? Kanske genom att man i samband med reningen kan ta tillvara och återvinna värdefulla mineraler och metaller som koppar, guld och nickel.

- Kostnaderna är tyvärr en aspekt som ännu bromsar upp återvinningen. Fortfarande är det billigare att använda metaller från metallgruvor, säger ledande forskare Mona Arnold vid VTT.

Med tiden kommer dock tekniken att bli billigare och metallen i gruvorna att sina. Då kan återanvändningen av metaller från avloppsvatten bli lönsamt.

- Redan nu utvinner vi metaller från vissa vatten inom gruvindustrin som har tillräcklig hög koncentration, och det är helt ekonomiskt möjligt, säger Mona Arnold.

I andra delar av världen, till exempel i Asien, är man mycket längre inom återanvändningstekniken av avloppsvatten än Finland. Och det är nog utanför Finlands gränser som de stora marknaderna finns, säger direktör Kaj Jansson vid Outotec, som tror att företaget kan bli verkligen stort inom återvinning av metaller från avloppsvatten, speciellt inom gruvindustrin.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes