Hoppa till huvudinnehåll

Småbåtsfarleder på kommunens ansvar

Skärgårdsrådets ordförande Johan Asplund på remmarbåten. Bild: Yle/Kjell Vikman skärgårdsrådet

I hela Österbotten finns bara två officiella turistfarleder med tillräckligt djup. Allt mera ansvar faller på kommunerna, staten bidrar inte längre till muddringarna på samma sätt som tidigare.

I Österbotten är det Kaskö och Karleby som har officiella turistfarleder som är utmärkta och har ett djup på 2,4 meter. I övrigt finns inga garantier för en båtturist för vad man ger sig in på i övriga farleder för småbåtstrafiken.

- Vi ligger väldigt risigt till i Österbotten, en turistfarled skall vara 2,4 meter djup och vara lodad till 3,2 meter. Från Kristinestad i söder till Karleby i norr finns det bara två farleder som uppfyller de kraven, säger Johan Asplund som är ordförande för föreningen skärgårdsrådet r.f i Larsmo.

Det här betyder att båtturister som inte har kännedom om österbottniska farvatten inte gärna vågar sig in bland alla stenar och grund i vår skärgård.

Skärgårdsrådet i Larsmo har i många år på föreningsbas och frivilligt skött om farledsutmärkning för småbåtar i området mellan Karleby och Nykarleby. De här farlederna är inte officiella farleder men till god hjälp för villabor och andra som rör sig i skärgården.

Föreningen har placerat ut cirka 1000 remmare och årligen måste 7-8 procent av dem förnyas. Johan Asplund räknar med en kostnad på ungefär 200 euro per remmare innan de är utplacerade på rätt ställe och då skall man beakta att ingen i föreningen lyfter någon lön utan att allt arbete är frivilligt. Föreningen ger också ut ett sjökort över de områden där föreningens medlemmar har hand om att sätta ut remmare.

Muddringar kostar massor

Föreningen Skärgårdsrådet r.f. har de två senaste åren satsat 110 000 euro på muddringar av trånga sund. Enbart i Larsmo borde årligen ett större muddringsprojekt genomföras enligt Johan Asplund. Föreningen har en budget på mellan 70 och 80 000 tusen euro, kommunerna runt Jakobstad bidrar med 20 000 euro under goda år av den här summan. Resten av pengarna kommer från de medel som föreningen får in eller av privata medel till ett visst muddringsprojekt.

Byråkratin kring muddringsprojekten i skärgården har också ökat under senare år. Det går en gräns vid 500 kubikmeter muddermassor eller mer, i så fall krävs muddringstillstånd av Regionförvaltningsverket.det räcker inte med den egna kommunen.

- Det börjar undersökas fiskar och yngel och grodor och allt möjligt och tillståndet i ett sånt fall tar minst ett år att få, säger Johan Asplund.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten