Hoppa till huvudinnehåll

Berätta: Vad gör du på kvarsittningen?

Två killar sitter i trappa i skolan.
Två killar sitter i trappa i skolan. Bild: Yle/Erika Gabrielsson jeans

När ska en lärare ge kvarsittning och vad ska eleverna göra under den? Lagen är inte helt tydlig på de här punkterna och lärarfacket är oroligt för tolkningsfel i skolorna. Därför ber vi dig berätta: Vad har du gjort på kvarsittningen?

I årsskiftet trädde en ny skollag i kraft och den skulle räta ut frågetecknen kring lärarnas befogenheter. Vad har lärare rätt att göra för att åtgärda problemsituationer i klassen? Lagen får tummen upp men är oklar på vissa punkter. Lärarnas representant Christer Holmlund vid Finlands Svenska Lärarförbund är orolig för att olika skolor börjar göra på olika sätt vad gäller till exempel kvarsittning.

– Tolkningsmånen leder till förvirring. Vem har rätt och vem har fel? Det kan i värsta fall leda till att ett råd eller en tillämpning som man har i en kommun är felaktig och då kan en lärare omedvetet göra fel, säger Holmlund.

Fostrande samtal i två timmar

Det första en lärare ska göra då elever stör eller bryter mot ordningen i skolan är att föra ett fostrande samtal med eleven. Det fostrande samtalet är helt nytt i skollagen. Samtalet mellan läraren och eleven ska räcka i högst två timmar och dokumenteras. Elevens vårdnadshavare har rätt att vara närvarande. Men om det fostrande samtalet ska ske först, när är det då dags för kvarsittning?

– Får man överhuvudtaget ge kvarsittning utan att först haft ett formellt fostrande samtal? Det har jag inte hittat ett svar på, varken i regeringspropositionen eller i något styrdokument, säger Holmlund.
Han misstänker att de fostrande samtalen kommer att innebära mer jobb för lärarna och önskar att myndigheterna skulle ge tydligare anvisningar.

Artikeln fortsätter under enkäten

Hur ser det ut i din skola? Hjälp oss att rapportera vidare! Berätta varför du har fått kvarsittning, hur det gick till och vad du skulle göra under kvarsittningen? Vi vill veta för att göra fler artiklar och radioinslag om kvarsittning och straff i skolan. Du kan svara anonymt, men vi uppskattar om du lämnar dina kontaktuppgifter. Då kan vi ringa dig och kolla upp detaljer.

Insamlingen har upphört. Tack till alla som bidragit!

Sitta tyst eller skriva uppsats om hyssen?

Det är också oklart vad elever ska göra under kvarsittningen. I lagen nämns i första hand uppgifter eller övningar. I andra hand säger lagen att läraren kan befalla eleverna att sitta tysta. Vilket alternativ läraren ska välja finns det inga handfasta riktlinjer för i lagberedningen.

Sedan lagändringen trädde i kraft i januari har högstadieskolan Lönkan i Helsingfors börjat ge skriftliga uppgifter i samband med kvarsittningen. Det är upp till lärarna att utforma kvarsittningen, säger rektor Katri Vepsä.

– Vi har gått in för att vi har elever som kanske gagnas av att jobba med uppgifter. Men det varierar från fall till fall. Det kan vara att man sitter och skriver och reflekterar kring det man har gjort och försöker få en inblick i varför man har gjort så.

Förbjudet att städa under kvarsittning

Enligt lagen ska uppgifterna under kvarsittningen stöda ”fostran, undervisningen och utvecklingen”. Lärarfackets tolkning är att en elev inte kan tvingas städa skolutrymmen eller toaletter om han eller hon stört under lektionen.

– Vår bedömning är att man absolut inte får utnyttja kvarsittningen för att städa eller reda upp i skolan. Uppgifterna får inte upplevas som straffarbete, säger förbundssekreterare Christer Holmlund.