Hoppa till huvudinnehåll

En meningsfull fritid ger bättre förutsättningar

Barn som inte har något att göra på fritiden löper större risk att hamna vid sidan av samhället än barn som till exempel idrottar. Det är Ilkka Turkka som grundat idrottsföreningen Icehearts övertygad om.

-Är man ensamstående med fyra barn är det inte så lätt att ordna fritidsaktiviteter åt barnen säger han. Många har inte heller någon tradition med sig hemifrån att idrotta eller vara aktiv på fritiden och det för man vidare till sina barn. Idag måste barnen ha stöd hemifrån eller från någon annan vuxen för att det ska fungera.


Barn som inte uppmuntras att röra på sig eller håller på med någon annan målinriktad verksamhet löper enligt Turkka stor risk för att marginaliseras.

-Det är viktigt av hälsoskäl men också för att barn har ganska mycket ledig tid, de är i skolan bara fem timmar per dag och lediga hela somrarna. Om de inte har något att göra då är det stor risk att de hamnar utanför samhället, särskilt om de redan från förut har bagage hemifrån.

Idrott som metod

Icehearts är en idrottsförening som grundats just för att minska på sociala skillnader, man använder idrotten som metod för att ge barnen bättre förutsättningar.

Tränarna kallas fostrare och de tar ansvar för barnen också utanför isen eller innebandyplanen.
Bara en sådan sak att fostraren hämtar barnen från skolan till träningarna och för hem dem efteråt är avgörande för att barnen ska hållas med i laget.

Idag är det tolv år sedan det första laget grundades och nu idrottar redan över 200 barn i hela landet inom ramen för Icehearts. Det första flicklaget grundades i hösten 2013 och det första svenskspråkiga laget startar hösten 2014 i Esbo. Med facit på hand har de barn som fått en plats i ett iceheartslag fått en bättre start.

-De har klarat skolan och fått bättre självförtroende men det allra viktigaste är ändå att de har blivit försdomsfria lagmänniskor säger Turkka.

Är idrott en klassfråga? Mer om det i Närbild på måndag kl.20.00 i Yle Fem. Repris torsdag 17.25.

Läs också