Hoppa till huvudinnehåll

Grönt ljus för ny bro till Tyska holmen

Den gamla bron diskuterades inte under mötet. Bild: Yle/Monica Forssell tyska holmens bro

FN-steels konkursförvaltning har ingenting emot att Kimitoöns kommun bygger en ny bro till Tyska holmen i Dalsbruk. Ett möte mellan Kimitoöns kommun och FN-steels konkursförvaltare har i dag ägt rum och en ny bro diskuterades.

Den gamla bron diskuterades inte under mötet. Kimitoöns infrachef Roger Hakalax förklarar att kommunen vill ha en långsiktig lösning på broproblematiken i Dalsbruk och att man därför inte diskuterade den gamla bron.

En ny bro är också i linje med vad Kimitoöns kommunfullmäktige tidigare bestämt då den godkänt generalplanen för Dalsbruk. I generalplanen ingår en ny väg och bro till Tyska holmen.

Konkursförvaltare Hannu Ylönen har tidigare låtit förstå att kommunen gärna får ta över den gamla bron, som enligt konkursboet är i så dåligt skick att den bör användas bara i nödfall. Men kommunen är inte intresserad av att ta över den gamla bron.

Broplanerna går nu vidare och behandlas nästa gång på tekniska nämndens följande möte. Då är tanken att nämnden besluter om att lämna in en ansökan om miljötillstånd och att planerna sedan läggs till påseende.

Om miljötillstånd beviljas och pengar för bygget reserveras kan en ny bro vara verklighet sommaren 2015, tror infrachef Roger Hakalax.

Den nya bron byggs i närheten av den gamla bron men närmare Dalsbruksvägen .

Läs också