Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors vill ha tvångsfusioner också i huvudstadsregionen

Jussi Pajunen.
På Jussi Pajunens initiativ kommer Helsingfors att komma med ett utlåtande om kommunstrukturlagen. Jussi Pajunen. Bild: YLE/Christoffer Gröhn stadsdirektör jussi pajunen

Helsingfors vill att kommuner i huvudstadsregionen med stöd av lagen ska kunna slås samman med tvång. Stadsdirektör Jussi Pajunen har tagit initiativ till att staden kommer med ett utlåtande om kommunstrukturlagen fastän Helsingfors inte har tillfrågats av Finansministeriet. En majoritet i stadsstyrelsen är på samma linje som Pajunen och lär fatta beslut om det här på måndag.

I januari godkände ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling regeringens förslag om tvångsfusioner. Det innebär att regeringen med tvång kan slå samman kommuner i nio stadsregioner med sammanlagt 24 kranskommuner. Stadsregionerna är Åbo, Björneborg, Tammerfors, Lahtis, Kuopio, Joensuu, Jyveskylä, Vasa och Uleåborg.

Kommunreformen

  • Det pågår flera utredningar om sammanslagning mellan kommuner i huvudstadsregionen. Bland annat genomför Esbo, Kyrkslätt, Grankulla och Vichtis en frivillig utredning om sammanslagning.
  • Dessutom har Finansministeriet tillsatt en särskild utredning där Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Tusby och Vichtis deltar.
  • En arbetsgrupp funderar just nu också på en metropollag som skulle gälla för en metropolförvaltning i huvudstadsregionen. Arbetsgruppens mandatperiod löper ut den 15 september 2014.

Kommunminister Henna Virkkunen (Saml) sade då att paragrafen om tvångsfusioner inte gäller huvudstadsregionen. Men stadsdirektör Jussi Pajunen (Saml) anser att paragrafen om tvångsfusioner också ska gälla i huvudstadsregionen. Han har därför tagit initiativ till att Helsingfors också ska komma med ett utlåtande om det här.

- Finland är en helhet och jag förstår inte varför lagen ska gälla alla andra stadsregioner men inte huvudstadsregionen, säger Pajunen till Yle Huvudstadsregionen.

Finns det ett behov av tvångssammanslagningar i huvudstadsregionen?

- Vi ska se på alla möjliga modeller för kommunstrukturen och det är bra att regeringen har olika alternativ.

Vilka kommuner borde slås samman med Helsingfors?

- Huvudstadsregionen är en stad som består av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Nu har vi fyra kommuner inom en stad. Det är inte lätt att förstå.

Hur ser du på Sibbo? Ska kommunen också räknas till huvudstadsregionen?

- Om Sibbo hör till huvudstadsregionen är inte så viktigt. Viktigast är att tänka sig en stad bestående av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

Saml och Gröna stöder Pajunens förslag

Frågan splittrar stadsstyrelsen och bordlades förra måndagen på initiativ av SFP:s Marcus Rantala. Enligt uppgift är ändå både Samlingspartiet och De gröna - det vill säga majoriteten i stadsstyrelsen - inne på samma linje som Pajunen när det gäller tvångsfusioner.

- Kommunstrukturen bör förändras och samma motiveringar som används för det här i andra stadsregioner bör också gälla i huvudstadsregionen. Därför är det en väldigt bra idé att Helsingfors kommer med ett utlåtande om kommunstrukturlagen fastän staden inte har tillfrågats, säger Hannu Oskala (Gröna), som sitter i stadsstyrelsen.

Stöder De gröna i Helsingfors tvångssammanslagningar?

- Det är en bred fråga, men den så kallade tvångsparagrafen är redan urvattnad eftersom den syftar på folkomröstningar. Och en sammanslagning som stöds av majoriteten i en folkomröstning kan inte kallas för en tvångssammanslagning, säger Oskala.

Ministeriet omedveten om Helsingfors utlåtande

Enligt lagförslagets tvångsparagraf kan kommunerna tvingas samman i strid med fullmäktiges vilja om folket i en folkomröstning stöder en sammanslagning. Tanken med folkomröstningen är ändå att alla röster i de berörda kommunerna räknas i hop och om majoriteten stöder en sammanslagning kan den genomföras. Ett ja till en sammanslagning i en folkomröstning är inte bindande medan ett nej är det.

Huvudstadsregionen är en stad som består av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Nu har vi fyra kommuner inom en stad. Det är inte lätt att förstå./ Jussi Pajunen

Oskala säger att han stöder idén om att statsrådet har befogenheter att slå samman kommuner mot fullmäktiges vilja, men att gruppen inte har en gemensam linje.

De gröna har tidigare var det parti som tydligast varit för en metropolförvaltning, där kommunerna alltså inte skulle slås samman men ha gemensam stadsplanering, boendepolitik och trafik. Hannu Oskala anser ändå inte att partiet ändrat sin linje.

- Om det nu går så att metropolförvaltningen urvattnas och blir en diskussionsklubb utan verklig makt och beskattningsrätt är det andra alternativet kommunfusioner, säger Oskala.

Päivä Laajala på Finansministeriet är inte medveten om att Helsingfors kommer att ge ett utlåtande om kommunstrukturlagen. Men hon säger att det är möjligt att kommuner som ministeriet inte ber om utlåtande av trots det kommer med ett. Kommunerna har tid på sig till den sista mars att komma med utlåtanden.

- Jag tror ändå inte att huvudstadsregionen under den här regeringsperioden kommer att tas med i den här lagen eftersom det görs en skild metropollag för huvudstadsregionen.

En arbetsgrupp som tillsattes förra hösten funderar på en metropollag som skulle gälla metropolförvaltningen i huvudstadsregionen. Arbetsgruppen ska bereda förslag till finansieringen av metropolförvaltningen och vilka uppgifter den ska ha. Gruppens mandat tar slut den 15 september 2014 och gruppen kommer med en mellanrapport i april.

Tidigare artiklar om kommunreformen i huvudstadsregionen:

Metropolutredare vill ha folkomröstning om fusioner
"Vårt uppdrag är att hjälpa dem finna varandra"
Kommuner tvingas sannolikt utreda stor-Helsingfors
Helsingfors: Klart behov av jättekommun i huvudstadsregionen
Grankulla vill inte utreda jättekommun
Ministeriet kan tvinga Esbo att utreda stor - Helsingfors
Nu utreds fusion av nio kommuner i huvudstadsregionen

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen