Hoppa till huvudinnehåll

Folktinget: Vasa strider mot språklagens mål

Upphandlingsservicecentralen i Vasa.
Folktingets Markus Österlund godkänner inte Vasa stads planer om att inte ha upphandlingar på svenska i alla fall. Arkivbild. Upphandlingsservicecentralen i Vasa. Bild: YLE/Rolf Granqvist upphandling

Folktinget godkänner inte offentlig upphandling på enbart finska. Det meddelar folktingssekreteraren Markus Österlund med anledning av Vasa stads förfarande.

Saken aktualiserades i Vasa för en månad sedan när företagaren Joachim Östergårds hade planer på att lämna in en offert till staden. Men han förvånades över att alla handlingar och uppgifter enbart fanns på finska.

- Vasaregionen växer och man kan nästan säga att det är Finlands internationella motor. Då tycker jag att det skulle löna sig att ha upphandlingar både på finska, svenska och engelska, säger Österlund.

"Det strider mot språklagens mål"


På torsdag behandlar allmänna sektionen för Vasas stadstyrelse ärendet. Saken har nu utretts och det konstateras att justitieministeriet i ett tidigare utlåtande har konstaterat att språklagen inte förpliktigar till tvåspråkiga offertförfrågningar. Det här på grund av att upphandlingen och förfrågningarna riktar sig till företag och inte till allmänheten.

Österlund förvånas över att det i stadsstyrelsens allmänna sektions föredragning står att Folktinget sagt ok till man ska ha upphandlingarna på svenska om det kan finnas lokala företag är intresserade av att lämna in offerter.

- Den linjen har vi inte gett ok till. Vårt minimikrav är en sådan linje men vi går enligt justitieministeriets rekommendationer att upphandlingen ska ske på svenska i alla fall, säger Österlund.

"Halloj alla politiker i Vasa! Era jurister gör en tolkning som har lagens bokstav på sin sida men som ändå är mycket tvivelaktig. Enligt justitieministeriets uppfattning anses ert agerande inte förenligt med språklagens mål, eftersom förfarandet inte främjar användningen av de båda nationalspråken och inte tillgodoser de båda språkgruppernas språkliga rättigheter." Markus Österlund på Facebook

Österlund vill inte säga att Vasa stad direkt gör fel. Om det rent hypotetiskt sett skulle bli en rättegång i den här frågan skulle staden få rätt.

- Men samtidigt tycker jag att det är viktigt att säga att det här strider mot språklagens mål eftersom det här inte främjar de båda nationalspråken och inte främjar bägge språkgruppernas rättigheter. Jag tycker att Vasa är en stad som borde värna om att båda språkgrupperna kunde ha ett inflytande i det som händer i staden.

Hänvisar till negativa exempel

Upphandlingsservicecentralen har också undersökt praxis i ett antal andra tvåspråkiga städer: Åbo, Borgå och Karleby. Där gör man som i Vasa, det vill säga alla offertförfrågningar publiceras endast på finska.

- Varför hänvisar man endast till dåliga exempel? Varför vill man inte själv vara ett gott exempel?, säger Österlund.

Upprop till Vasapolitiker

På måndagmorgon skrev Markus Österlund på Facebook om den aktuella frågan och han riktade sig till politiker i Vasa.

- Jag har redan blivit kontaktad av Vasas fullmäktigeordförande Joakim Strand och jag tycker att han håller en bra linje. Han sa till mig att de förstås vill att Vasa ska vara en levande tvåspråkig stad. Där det ska vara möjligt att fungera på svenska och att företagen som finns i trakten ska kunna vara med och påverka.

Läs också:
Offentlig upphandling berörs inte av språklagen
Ingen offentlig upphandling på svenska i Vasa
Lagstiftning som hänför sig till offentlig upphandling

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten