Hoppa till huvudinnehåll

Klimatutsläppen minskar i Nyland

Åbo Energi
Åbo Energi Bild: Yle/Linus Hoffman växthusgaser

Utsläppen av växthusgaser har börjat minska i Nyland. Skillnaderna mellan kommunerna är ändå stora.

Sedan mitten av 2000-talet har utsläppen gått ner med sju procent. Mest har utsläppen minskat inom områdena för jordbruk, avfallshantering och allmän elförbrukning. De största utsläppen kommer däremot från industrin, uppvärmningen av byggnader samt av trafiken.

Mest betydelsefull är ändå minskningen av utsläppen orsakade av industrin och trafiken. I områden med mycket industri, såsom Borgå, Hangö och Lojo, är utsläppsmängderna störst. Uppvärmningen av byggnader förorsakar mest utsläpp i Nyland, särskilt utsläppen orsakade av eluppvärmning, som har fördubblats sedan 1990-talet.

Huvudstadsregionen står för en betydande andel av de utsläpp som orsakas av uppvärmning. I glest bebyggda kommuner framhävs däremot jordbrukets och trafikens betydelse.

Uppgifterna om klimatutsläppen grundar sig på en rapport av Nylands förbund och NTM-centralen i Nyland.

Läs också