Hoppa till huvudinnehåll

"Livet är värt att leva"

Tre nyfikna ögonpar möter mig vid dörren när jag ringer på hos Frida Flythström i Karis. Det är katterna Alex och Sebbe - och Fridas öppna blick. Vi har inte träffats förr men hon tvekar inte att ställa upp på intervju om tvångsvård, en av de heta punkterna i mentalvårdslagen som manglas i riksdagens utskott just nu.

- Man kan inte medicinera bort en människa, säger Frida när vi sitter vid hennes köksbord, där hon tänt ett rött ljus - och plockat fram tvångsvårdsblanketten M3 på bordet. Så ofta hade jag hellre pratat med någon ur personalen men fick uppmaningen att "vänta tills din egenvårdare kommer på jobb". Ibland hade ett småleende räckt till, en stund tillsammans med vårdaren på plats, säger hon eftertänksamt. Hon var intagen på Ekåsen i Raseborg där många i personalen sagt upp sig, de som fanns kvar var bekymrade över sin framtid.

Man kan inte medicinera bort en människa

Frida togs in för vård mot sin vilja år 2009. Det var en svår period i hennes liv. Hon hade börjat skära sig som 12-åring, var deprimerad och diagnosticerades för psykos.

Vem ska få besluta om tvångsvård, en vikarierande läkare, en överläkare, en icke-behörig läkare? Finns det tillgång till en "second opinion" - kan den beslutande läkaren be om en kollegas åsikt - och finns det tillgång till en läkare till i närheten? Det här är svåra frågor som Finland har prickats för internationellt. Frågan om människans integritet och rättsskydd är central, särskilt när tvångsintagning blir aktuell.

Öppenvården hänger inte med

Kristian Wahlbeck
Det är öppenvården vi ska satsa på, säger Wahlbeck. Kristian Wahlbeck Bild: Yle wahlbeck

Psykiater Kristian Wahlbeck har behandlat tvångsvårdsproblematiken i en insändare i Helsingin Sanomat i februari. Han har också hörts som sakkunnig i riksdagens olika utskott, som har manglat frågan under våren. Wahlbeck är bland annat utvecklingschef i Föreningen för mental hälsa i Finland.

- Det används för mycket tvång i vården i Finland, skriver han. Det har visat sig effektivare att utveckla öppenvården på lång sikt i stället för att öka tvångsvården, poängterar Wahlbeck.

Debatten i Helsingin Sanomat har också gällt Europeiska människorättsdomstolens beslut att pricka Finland för att bryta mot mänskliga rättigheter gällande tvångsvård i ett uppmärksammat fall. Staten ålades betala ersättningar för 10 000 euro till den klagande.

Det här ledde till att vissa paragrafer i mentalvårdslagen ses över i snabb takt. Det är inte fråga om någon genomgripande reform trots att den har efterlysts på många håll.
Också Läkarförbundet har tagit ställning i frågan men åsikterna under beredningen går i sär.

Följ med beredningsarbetet i riksdagen här! Så här ansåg grundlagsutskottet.

Är kylskåpet tomt, hur lyckas matlagningen?

Bodil Viitanen är verksamhetsledare vid Psykosociala förbundet
Det gäller att börja i vardagen, säger Bodil Viitanen. Bodil Viitanen är verksamhetsledare vid Psykosociala förbundet Bild: privat psykosociala förbundets verksamhetsledare

Också patientorganisationerna är oroade över läget inom psykvården.

- Det är en viktig diskussion som pågår just nu, säger Bodil Viitanen som är verksamhetsledare för Psykosociala förbundet. Det är tråkigt att Finland lyfts fram internationellt som landet där man använder mycket tvång. Det här är absolut det sista alternativet, att tas in för tvångsvård.

Lära av patienternas egna erfarenheter

Hon säger att det gäller att noggrannare än hittills kartlägga varför folk tas in för tvångsvård. Hur har det kunnat gå så långt? Satsningarna på förebyggande vård är otillräckliga, framhåller hon.

- Öppenvården har fått ta emot kritik för att inte ha utvecklat sådana vårdmodeller, som skulle hjälpa folk i vardagen. Det här borde vara det viktigaste, säger hon. Det gäller att lyssna och lära av patienternas egna erfarenheter - vad har fungerat, vilken medicin har fungerat, vilken har inte gjort det, säger Viitanen.

- Förmår patienten laga mat - eller står kylskåpet tomt? Är panikattackerna eller ångesten så svår att man inte vågar gå till butiken? Hur viktigt är inte det, säger hon med eftertryck. Sådana här stödåtgärder behövs det mer av.

- Det gäller att kunna klara av sin vardag och återta makten i sitt eget liv, summerar Viitanen.

Viktigt att återfå kontrollen över sitt liv

Mera sysselsättning

Frida Flythström leker med sin katt
Katterna är viktiga för Frida Frida Flythström leker med sin katt Bild: Yle/Anna Savonius frida flythström och hennes katt

Det här är något Frida Flythström håller med om. Hon frågar vilka möjligheter tvångs- och öppenvården har att skapa en fungerande vardag och vettig sysselsättning för dem som lider av psykiska problem.

- Varför ska det vara så svårt att sysselsätta mentalvårdspatienter, frågar hon. För att bli frisk måste man få känna sig som en fullödig medborgare.

Alla vill känna sig som fullödiga medborgare

- Det fungerar inte att skriva ut ett halvt års sjukledighet och den enda kontakten man har är en till två gånger i veckan med någon psykolog, säger hon med eftertryck.

Hon säger att de mindre orterna har få alternativ att erbjuda gällande sysselsättning. Kanske man också är rädd för att bli prickad, säger hon.

I dag har Frida bostad, sambo, husdjur och jobb - något som ger stadga i vardagen. Hur mycket funderar hon över att insjukna igen?

- Jag kommer alltid att ha en viss känslighet, det vet jag. Mina vingar är starkare numera, jag känner mina svagheter och vet hur jag fungerar i vissa situationer, funderar hon.

- Jag har också blivit vuxen, åldern ger erfarenhet säger hon med ett leende.

Det finns en gryning

Livet är värt att leva

När jag frågar Frida vad hon skulle vilja säga till andra som har det jobbigt i sin vardag och tampas med psykiska problem har hon svaret klart.

- Välj en människa att anförtro dig till, en människa du litar på. Blotta dig för honom eller henne. Det är en bra början. Trots att det känns mörkt nu vill jag med min erfarenhet säga att andra tider kommer - för livet är värt att leva, det finns en gryning.

Har du synpunkter på psykvården i dag? Hur fungerar den på din ort? Har du påverkats av nedskärningarna i vården? Kommentera gärna!

Läs mera!

Frida i samtal om livet: Som råttor som äter upp en inifrån
Läs vad Föreningen för mental hälsa i Finland anser gällande tvångsvårdsbestämmelserna.
Nordiska nätverket för minskat tvång i psykiatrin
erfarenheter från Sverige:
Bättre vård och mindre tvång
Hjärnkoll, psykiska olikheter och rättigheter
Nationell samverkan för psykisk hälsa