Hoppa till huvudinnehåll

Ny matbank hjälper när pengarna är slut

Mat som inte längre kan säljas i butiken ska delas ut via matbanken. Bild: YLE Etelä-Karjala matkorg

En så kallad matbank öppnar snart i Ekenäs. Det är Ekenäs församling som tillsammans med frikyrkorna startar en organiserad matinsamlings- och utdelningsverksamhet.


Idén om en större matbank har varit aktuell en längre tid. Församlingarna har nu hittat en billig och ändamålsenlig lokal som ska inhysa matbanken på Björknäsgatan.

Matkassar till personer med trängd ekonomi

Matbanken ska stöda och hjälpa privatpersoner som har ont om pengar. Banken delar till en början ut matkassar några gånger i månaden. När verksamheten kommit igång ordentligt kan matkassar förhoppningsvis delas ut oftare.

Matkassen består av EU-mat, donationer från ortens matbutiker men också bidrag av lokala producenter, privatpersoner och grossister.

Mat som är fullt ätbar men som inte längre får säljas i butikerna på grund av sin datummärkning kan komma till nytta genom utdelning via matbanken.

Inte vinstbringande verksamhet

Personal i församlingarna och frivilliga medarbetare ska ha hand om det praktiska arbetet i matbanken som inte ska generera någon vinst.

Enligt ett pressmeddelande är matbanksverksamheten en form av diakonal hjälp som kompletterar församlingarnas och samhällets övriga stödformer för de speciellt utsatta. Samtidigt är matbanken också en miljögärning där användbar mat tas till vara istället för att hamna i soporna.

Läs också