Hoppa till huvudinnehåll

Österbottnisk mentalvård får nytt verktyg

Psykolog Anders Englund utbildar andra i att använda terapimetoden ACT.
Psykolog Anders Englund utbildar andra i att använda terapimetoden ACT. Psykolog Anders Englund utbildar andra i att använda terapimetoden ACT. Bild: YLE/ Moa Mattfolk terapimetod

Tenderar du att haka upp dig på problem? Oroar du dig mycket, kanske för mycket? Då hör du till dem som kan ha nytta av terapimetoden ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Nu används metoden inom Vasa sjukvårdsdistrikt för att på ett revolutionerande sätt förebygga mentala problem.

- Alla kan ha hjälp av ACT, det är en metod som lär oss att acceptera att obehagliga känslor och tankar är en naturlig del av ett värdefullt liv, säger Anders Englund som jobbar som psykolog vid Vasa centralsjukhus.

Enligt Englund behövs ACT-metoden som motvikt i en värld där mentala problem ofta sopas undan eller göms bort som något skamligt, där psykofarmaka skrivs ut i allt större omfattning och där sorg, oro och rädsla kan klassas som psykiska störningar, åtminstone enligt det amerikanska psykiaterförbundets diagnossystem. ACT tar avstånd från det amerikanska psykiaterförbundets sätt att tänka, istället ses en kris i livet som något viktigt och värdefullt.

Unik bredd

ACT är ingen ny metod, den kom till redan på 1990-talet, och har sin grund i språkforskning och i den kognitiva beteendeterapin. I Finland har metoden däremot inte använts så länge och det genomslag som man arbetar med att ge ACT inom Vasa sjukvårdsdistrikt är unikt. För att ACT verkligen ska fungera förebyggande i samhället behöver metoden bli en del av tankesättet på en bred front.

- I praktiken innebär det att jag jobbar väldigt mycket med att utbilda andra just nu, så att metoden ska sprida sig och bli använd på olika håll i hela sjukvårdsdistriktet, berättar Englund.

Englund har redan hunnit undervisa ACT-metoden till anställda inom elevvården, socialvården, bashälsovården och den psykiatriska öppenvården. Tanken är att utvidga ytterligare, exempelvis på flyktingförläggningar kunde metoden skänka nytta och tröst. Och hittills har mottagandet varit mycket positivt.

- Inte minst i skolan har man tagit emot det här redskapet med öppna armar, säger Englund.

I bästa fall får metoden tillräckligt genomslag för att österbottningar i alla åldrar får hjälp i ett så tidigt skede av sina problem som möjligt. På så vis kan man kanske minska antalet personer som blir så sjuka att de behöver mental specialsjukvård.

Även den söndriga får hjälp

Det betyder inte att ACT skulle vara verkningslöst för den som redan hamnat i en mer allvarlig kris, sjukdom eller rentav psykos.

- Även hos dem som ser sig som sjuka och söndriga är ACT användbart, men då självklart i kombination med medicinering och kanske sjukhusvård, säger Englund som sett en rad patienter ha nytta av metoden i allt från ångest till ätstörningar, tvångssyndrom till schizofreni.

Englund förklarar slutligen ACT som en förlängning på den såkallade sinnesrobönen, som i förkortad form lyder "Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden."

- Alla människor kan ha nytta av den insikten, och likadant är det med de insikter som ACT ger, slår Englund fast.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten