Hoppa till huvudinnehåll

Lämpligt konstig för arbetsmarknaden

Emma Ringbom tycker universiteten kunde satsa på mångfald, så inte hundratals studerande får exakt samma examen. Bild: Yle/Helena von Alfthan emma ringbom

Emma Ringbom studerar både ekonomi och teknik, och tror på sina chanser i arbetslivet. Men många av hennes studiekamrater är nervösa för framtiden.

Arbetslösheten stiger bland högutbildade, och bland ingenjörer stiger arbetslösheten mest. Vi träffade på Emma Ringbom utanför Hanken, hon studerar också på Aalto universitetet

- Mitt utbildningspaket är mycket konstigt och flummigt, där finns ekonomi och teknik, språk och lite av allt. Så jag tror att jag är just lämpligt konstig för arbetsmarknaden, säger Emma Ringbom.

Hon ser positivt på sin framtid, trots att det är just ingenjörer och ekonomer det utbildas för mycket av.

- Jag har haft turen att få många sommarjobb, så jag tror att jag har det bättre än många. Men bland mina kompisar har största delen stora problem att hitta sommarjobb, och är nervösa för framtiden, berättar Ringbom.

Vi utbildar fel sorts ingenjörer

Idag finns det över 40 000 arbetslösa med högskoleutbildning i Finland. I januari 2013 var 33 000 högutbildade arbetslösa. På Centralorganisationen för högutbildade, Akava, är Mats Nyman oroad över att vi utbildar fel.

Mats Nyman, Akava Bild: Yle/Helena von Alfthan chef för samhällsfrågor akava

- Ingenjörer och tradenomer har drabbats av en nästan strukturell arbetslöshet ända sedan 90-talet. En stor del av de högutbildade arbetslösa kommer från teknik och handel – ingenjörer, diplomingenjörer, tradenomer men också ekonomer, säger Nyman som är chef för samhällsfrågor på Akava.

Finland behöver arbetstagare med kunskap inom teknik, men det hjälper inte med vilken ingenjörsutbildning som helst. Många får skola om sig i en föränderlig arbetsmarknad.

- Den tunga industrin stänger instanser och produktionsställen i Finland, och det arbetet flyttar från Europa till andra världsdelar samtidigt som den databaserade utvecklingen växer starkt, säger Mats Nyman.

Karl-Johan Kronberg, Mercuri Urval Bild: Yle/Helena von Alfthan mercuri urval

Idag är en högskoleutbildning inte längre en garanti för att lyckas i arbetslivet. På rekryteringsföretaget Mercuri Urval syns det stränga ekonomiska läget i att företagen måste anpassa sig, och se till att de inte anställer det dyraste alternativet. Karl-Johan Kronberg som är vd på Mercuri Urval manar arbetssökande till realism

- Man kan till och med vara tvungen att se över sitt löneönskemål. Har jag en bättre möjlighet att få ett jobb om jag lite prutar på det som jag har blivit van med, säger Kronberg.

Akava besvikna på de nya arbets- och näringstjänsterna

På den allmänna arbetsförmedlingen ska allt färre tjänstemän ta hand om de arbetssökande. Personalstyrkan på arbets- och näringsbyråerna har minskat med flera hundra personer under de senaste åren.

Mats Nyman på Akava är besviken över att man på arbetsförmedlingen inte satsar på specialgrupper.

- Det har varit ett problem som vi har försökt lyfta upp i flera år redan, att högutbildade inte får den service de behöver för att komma vidare i sitt jobbsökande eller för att utveckla sin kompetens, säger Nyman.

I den nya organisationsreform som infördes för ett år sedan slopades de arbets -och näringstjänster som speciellt riktade sig till högutbildade. De arbetslösa utvärderas nu individuellt, och placeras i tre olika kategorier beroende på hur lätt de antas hitta jobb.

På arbets- och näringsministeriet säger Jarmo Palm att de nu satsar på att se vilka chanser en enskild sökande har på arbetsmarknaden, oberoende av ålder och kön.

- Vi har sett att en akademisk utbildning i sig inte säger något om hur svårt den arbetssökande har att hitta jobb, säger Jarmo Palm som är arbetsmarknadsråd.

Mats Nyman på Akava ser ändå att de högutbildade skulle behöva en arbetsbyrå som koncentrerar sig på deras problem.

- Det är lika viktigt för en högutbildad som vilken annan arbetssökande som helst att man i ett tidigt skede får råd, lite handledning i hur en cv ska se ut på 2010- talet, och hur man kan söka jobb själv, säger Nyman.

Läs också